De Raad

De Raad geeft nadere uitwerking aan de afspraken die in de cao ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van functiewaardering en regelingen ten aanzien van ziekteverzuim. Zij zorgt er voor dat alle werkgevers en werknemers geïnformeerd worden en blijven over wat er in de cao is afgesproken. De Raad heeft als doel werkgevers en werknemers te steunen, die samen werken aan de verbetering en professionalisering van hun branche.

Voor De Raad voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Financiële en deelnemersadministratie

www.bureau-deraad.nl

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.