Algemene leveringsvoorwaarden

van APPR hét Brancheburo B.V.
Gooimeer 4-15, 1411 DC NAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en APPR hét Brancheburo B.V. te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32047526 en 32094401. Van deze algemene voorwaarden kan  slechts schriftelijk worden afgeweken.

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden APPR Hét Brancheburo.