Lunchbijeenkomst: In hoeverre is uw vereniging al AVG-proof?

18 april 2018 van 09.30 – 12.30 uur (met lunch)

Hoe kunt u de kracht van datamanagement toepassen zonder daarbij de regels te overtreden?

In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking. De GDPR vervangt de regels van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op 25 mei 2018 moeten álle organisaties – dus niet alleen multinationals en andere grote organisaties! – GDPR compliant zijn, maar de praktijk leert dat dat nog lang niet altijd het geval is.
“Maar we hebben toch nog de tijd?” zult u nu wellicht opmerken. Dat klopt, maar er moet ook nog veel gebeuren wil die datum gehaald worden.

Voldoet uw organisatie vanaf 25 mei 2018 nog niet aan alle verplichtingen van de GDPR, dan loopt uw organisatie het risico op hoge boetes (en slechte publiciteit). In bepaalde gevallen loopt u zelf mogelijk zelfs het risico om als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden!

Tijdens deze workshop praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de GDPR en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk, maar ook wordt deze wet in de context van datamanagement geplaatst, zodat u kunt bepalen in hoeverre uw vereniging AVG-proof is..

We gaan daarbij onder andere in op de volgende items:

  • Gebruik van data
  • De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
  • Hoe voorkomt u een datalek en wat moet u doen als zich toch een datalek voordoet?
  • Is het nodig een privacy officer aan te stellen?
  • Verwerkersovereenkomst
  • Concreet zaken praktisch oppakken

Geen ingewikkeld juridisch verhaal, maar bruikbare handvatten waarmee u kan toetsen of de dataverzameling binnen uw vereniging of organisatie al voldoet aan de nieuwe wetgeving. En als deze niet voldoet, wat u als bestuurder kunt doen om ervoor te zorgen dat dit alsnog gerealiseerd wordt.

Verder is er de gelegenheid uw eigen concrete vragen vooraf aan Job voor te leggen en daarover met hen en uw mede-deelnemers in discussie te gaan.


Programma

Workshop deel 1
Datamanagement en wetgeving 09.30 – 10.45 uur
Pauze 10.45 –  11.00 uur
Workshop deel 2 11.00 –  12.30 uur
Beantwoorden vragen, lunch en discussie


De workshopbegeleider

Wie is Job van Dooren?

Job van Doorend EasydusJob van Dooren is partner bij Easydus te Eindhoven. Easydus integreert en automatiseert eenvoudig dataverzameling, persoonlijke communicatie, betalingen en generatie van specifieke documenten, Dagelijks krijgt hij met de nieuwe wetgeving te maken. Het valt hem op dat veel beroepsverenigingen, brancheorganisaties en stichtingen veel praktische zaken nog niet op orde hebben. Wij hebben hem bereid gevonden zijn verhaal en kennis met u te delen.

Doelgroep

  • Directeuren, bestuurders, voorzitters en toezichthouders van brancheorganisaties, en beroepsverenigingen.
  • Verenigingen en stichtingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten

Geen. Bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht.

Met deze -gratis- inspiratiesessie over de privacywetgeving herkent u uw aansprakelijkheden ten aanzien van dit onderwerp en kent u de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis! 

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst