(Ver)nieuw(d)e Dentz

Vanaf vandaag is de nieuwe Dentz, hét vakblad voor de tandarts van nu, (online) te lezen. Dit eerste nummer van 2017 is het eerste voorzichtige resultaat van een vernieuwde Dentz. Naar aanleiding van een lezersonderzoek dat ruim twee jaar geleden gedaan is, is er met de redactie gebrainstormd over de verbeterpunten die uit het lezersonderzoek naar voren zijn gekomen.

De komende uitgaven van Dentz zullen stapsgewijs verder venieuwd worden.

Hieronder kunt u Dentz online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Neem voor meer informatie over Dentz contact op met:

Redactie: Ellen Dobbelaar, 035 694 28 78 ellen@apprhbb.nl
Adverteren en opvragen mediakaart: Herman Wessels, 035 694 28 78 herman@apprhbb.nl