Dentz 3-2019

Dentz 3 van 2019 is verschenen, hét vakblad voor de tandarts, in print en ook online te lezen.

Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inspireert deze op alle gebieden van zijn praktijkvoering. Daarnaast is er in ieder nummer plaats voor tandheelkundig nieuws, achtergronden, opinie en lifestyle.

Hieronder kunt u Dentz online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten