Author Archive

Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020

Op donderdag 22 oktober a.s. organiseren we voor onze opdrachtgever Vexpan het jaarlijkse Vexpan Nationaal Parkeercongres. Het congres vindt online plaats. Als thema staat ‘Gedrag, verandering en efficiënt gebruik van de openbare ruimte’ centraal.

VERANDERING

Alles loopt dit jaar iets anders dan we gewend zijn. Zo ook voor Vexpan en het Nationaal Parkeercongres. De 2020-editie van het congres vindt dit jaar volledig digitaal plaats, waardoor interactie op andere wijze zal plaatsvinden dan voorgaande jaren. De herkenbare tijdsindeling van plenaire en parallelle sessies blijft staan.

GEDRAG, VERANDERING EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE OPENBARE RUIMTE

Verandering is echter iets waar parkeren en mobiliteit altijd mee te maken hebben. Daarom zal hier tijdens het Nationaal Parkeercongres dieper op worden ingegaan. Ook de thema’s ‘gedrag’ en ‘efficiënt gebruik van de openbare ruimte’ worden belicht.

Meer informatie en aanmelden

Webinar ‘lunch’bijeenkomst Vexpan

Na het succes van de eerste online Vexpan lunchbijeenkomst van 14 mei jl. zal op donderdag 3 september van 11.00 – 12.00 uur de tweede online Vexpan lunchbijeenkomst plaatsvinden. Tijdens de lunchbijeenkomst zal Esther van der Meer, managing director van Parkmobile* dieper ingaan op de parkeerbarometer van de PARK NOW Group.

PARKEERBAROMETER

De Parking Barometer van de PARK NOW Group is gebaseerd op de parkeerdata uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de barometer wordt, op basis van de parkeertransacties die gedaan zijn via de apps van de PARK NOW Group, de ontwikkeling van de automobiliteit voor, tijdens en na de coronacrisis zichtbaar. Uit de barometer blijkt bijvoorbeeld dat Europa weer in beweging komt en inwoners weer betaald gaan parkeren.

Esther van der Meer van de PARK NOW Group zal tijdens de webinar de werking van de barometer toelichten. Daarbij komt de betrouwbaarheid van de parkeerdata aan bod en wordt breder gekeken dan de coronacrisis door in te gaan op de structurele inzetbaarheid van de barometer.

De lunchbijeenkomst zal plaatsvinden als webinar. De link voor het deelnemen aan de webinar ontvangt u na inschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.

Vexpansie 3 – 2020 verschenen

Vexpansie is het officiële ledenmagazine van Vexpan, maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren, een onmisbaar middel voor professionals in de parkeersector om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. Vanuit APPR Hét Brancheburo wordt de commissie professioneel ondersteund door onze uitgeverij. Naast de eindredactie zijn wij ook verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad.

Vexpansie online lezen

Hieronder kunt u Vexpansie online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Contact

Neem voor meer informatie over Vexpansie contact op met:

Redactie: Anya Vos, 035 694 28 78 anya@apprhbb.nl
Adverteren: Herman Wessels, 035 694 28 78 herman@apprhbb.nl

Interesse om te adverteren? Kijk dan hier.

Technisch Economisch Genootschap

Het Technisch Economisch Genootschap is een actieve netwerkorganisatie en platform voor kennisoverdracht. Het TEG werd in 1920 door de directieleden van de toenmalige traditionele energiebedrijven opgericht om verbinding binnen de energiesector in Nederland te bewerkstelligen. Later zijn daar diverse andere en meer formele structuren in Nederland bijgekomen. Tegenwoordig bestaat het TEG uit ruim 180 leden, die elkaar zo’n 5 maal per jaar ontmoeten en bedrijven bezoeken onder het motto: “Wat ons boeit, bindt ons”.

www.teg.nl

Voor de TEG voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Administratieve ondersteuning

GEANNULEERD Masterclass Lobby voor zorgaanbieders

De Masterclass is bedoeld voor bestuurders van en beleidsmakers bij thuis- en woonzorgorganisaties. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

In de Masterclass Lobby voor zorgaanbieders geeft lobbydeskundige Erik van Venetië zijn visie op effectief lobbyen. Hij geeft praktische tips en tactische adviezen over de juiste benadering van belangrijke relaties van zorgaanbieders, zoals gemeenten, verzekeraars en toezichthouders. In de Masterclass biedt hij tal van nieuwe ideeën om direct toe te passen.

Klik hier voor meer informatie

GEANNULEERD Training Agressie in de zorg

De training is bedoeld voor zorgverleners in thuis- en woonzorgorganisaties. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Heb je wel eens last van veeleisende, boze of agressieve patiënten? Of denk je dat dit in de toekomst wel eens kan gaan gebeuren? En wil je met een veilig gevoel deze incidenten het hoofd bieden? Volg dan de training Omgaan met agressie in de zorg. Je krijgt inzicht in verschillende soorten agressie en wat dit met jou kan doen. Natuurlijk krijg je ook tips en trucs hoe je hier mee om kunt gaan. Die kun je de volgende dag al in de praktijk brengen!

Klik hier voor meer informatie

Hoe samen verder na de zeldzame diagnose?

Met elkaar in gesprek over betere nazorg.

Donderdag 30 januari 2020 organiseert ZeldSamen een symposium speciaal voor alle ouders/verzorgers, expertisecentra en zorgprofessionals bekend met een zeldzaam genetisch syndroom. Het doel is kennis delen voor een betere begeleiding na de zeldzame diagnose.

Nog te vaak staan ouders met hun handen in het haar, omdat de symptomen van de zeldzame genetische afwijking bij hun kind onvoldoende bekend zijn bij de behandelaars. Het moet beter bekend worden waar expertise over de zeldzame aandoening te halen is.

Het symposium begint met twee ervaringsverhalen over de uitdagingen die er liggen voor verbetering. De expertisecentra presenteren zich. En vervolgens gaan we in groepjes met elkaar in gesprek. Het wordt een interactieve bijeenkomst waaraan iedereen zijn bijdrage kan leveren.

Kijk hier voor meer informatie

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt volledig digitale algemene ledenvergadering mogelijk

Deze noodwet (verlengd tot 1 december 2020) lost een aantal knelpunten op voor verenigingen en stichtingen in de organisatie en besluitvorming van en tijdens algemene ledenvergaderingen.

Samengevat wordt het volgende geregeld:

 • ALV’s en bestuursvergaderingen kunnen volledig digitaal worden georganiseerd;
 • De jaarverantwoording kan door het bestuur van een vereniging of stichting met maximaal vier maanden worden uitgesteld, zonder dat instemming van de Algemene Vergadering of een ander bevoegd orgaan nodig is;
 • Besluiten in volledig elektronische vergaderingen die in strijd met de statuten op of na 16 maart 2020 hebben plaatsgevonden blijven onder voorwaarden geldig.

Download de Notitie tijdelijk wet COVID-19

Heeft u vragen, neem dan contact op met info@apprhbb.nl of 035 – 694 28 78.

Vexpan lunchbijeenkomst

Op donderdag 13 februari a.s. vindt er van 12.00 uur tot 14.00 uur een Vexpan lunchbijeenkomst plaats bij Hajé te Nieuwegein over de gevolgen van autoluwe steden voor parkeren.

(Let op: de lunchbijeenkomsten vonden in 2019 plaats in het BOVAGhuis in Bunnik, dit is gewijzigd!)

Nederlandse steden staan voor zeer complexe ruimtelijke opgaven. Allereerst wordt er de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners verwacht. Zo gaat bijvoorbeeld de stadsregio Den Haag 100.000 nieuwe inwoners verwelkomen. Het wordt daarmee drukker in een al drukke stad. Een gevolg hiervan is een overbelast openbaar vervoersysteem en wegen die steeds vaker vollopen. Tegelijkertijd moet mobiliteit duurzamer en wensen we niet nog meer verkeersonveiligheid. Ook wordt, in toenemende mate, de beschikbare ruimte in steden schaarser.

Klik hier voor meer informatie

Organisatie expertmeeting voor Platform Geothermie

Namens de Stichting Platform Geothermie organiseren we op 29 januari a.s. de Expertmeeting Masterplan Aardwarmte bij het BOVAGhuis .

Deze middag wordt bijgepraat over de stand van zaken van het Masterplan Aardwarmte en zijn er 2 werksessies van ieder een uur. De zes thema’s uit het Masterplan staan hierbij centraal.

Klik hier voor meer informatie

Congres Ivoren Kruis

Voorkomen is de beste zorg.
Bijna 300 mondzorgprofessionals bezochten zaterdag 23 november 2019 het Ivoren Kruis jaarcongres ‘Voorkomen is de beste zorg’ over cariëspreventie in de praktijk.
Onder leiding van dagvoorzitter Marit Verschuuren-Kuijer kwamen tijdens dit congres zeven bevlogen sprekers aan het woord.
Er zijn veel facetten die invloed hebben op een gaaf gebit en goede mondgezondheid. Tijdens deze dag werden de facetten bekeken vanuit de Binnenkant, Buitenkant en Bovenkant (de 3 B’s).
Bestuurslid Katarina Jerkovic introduceerde de dag met de resultaten van de enquête die is gehouden onder gebruikers van de Gewoon Gaaf-methode. Dietist Jolien Verschragen nam ons mee in een geheel nieuwe tak van preventieve tandheelkunde die nog in de kinderschoenen staat: voeding & mondgezondheid in de tandartspraktijk. Vervolgens gaf Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering ons via een interactieve quiz inzicht in de leefwereld van mensen in armoede en gaf ze handvatten om juist ook deze doelgroep preventief te kunnen helpen.
Microbioloog/biochemicus Christien Timmer van Colgate vertelde over de eigenschappen van elmex® kindertandpasta’s die speciaal ontwikkeld zijn voor bepaalde leeftijdfases, volgens de drie mijlpalen in de mondverzorging voor kinderen.

NVH

De beroepsvereniging NVH

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland. Zij zorgt voor het continu optimaal houden van de kwaliteit en voor een goede positie van de huidtherapeut en huidtherapie in het algemeen. Zij behartigt de belangen van alle ruim 1.000 aangesloten leden. Dat zijn huidtherapeuten die werken in een huidtherapiepraktijk, ziekenhuis, zelfstandige behandelcentrum, kliniek en schoonheidssalon maar ook praktijkeigenaren en studenten (aspirant-leden) aan de opleiding huidtherapie.

www.huidtherapie.nl

Voor de NVH voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Financiële administratie
 • Ledenadministratie

NVD

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2500 leden kan de NVD namens alle diëtisten in Nederland spreken.

Positionering

De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma’s en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. Om dit te bereiken heeft de NVD veel overleg: met Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars, maar ook met koepelorganisaties van zorgprofessionals en allerlei landelijke organisaties zoals het Ministerie van VWS, politieke partijen, de NZa, Zorginstituut Nederland en het NIVEL.

https://www.nvdietist.nl/

Voor de NVD voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Financiële administratie
 • Ledenadministratie

Platform geothermie

Over geothermie

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

https://www.geothermie.nl/

Voor Bodemenergie voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

Voor Platform Geothermie voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ondersteuning communicatie o.a. digitale nieuwsbrief
 • Organisatie evenementen

Vervolgcursus (avond) – Gewoon Gaaf en Motivational Interviewing

Vanuit de Preventie Academie van het Ivoren Kruis (een van onze opdrachtgevers) organiseren we het hele jaar door cursussen over Gewoon Gaaf. Gewoon Gaaf is de cariëspreventiemethode waar steeds meer mondzorgpraktijken in Nederland mee werken. Voor mondzorgprofessionals met én zonder praktijkervaring met Gewoon Gaaf worden de praktische cursussen over de methode georganiseerd bij onze vergaderaccommodatie in Naarden.

Klik hier voor meer informatie.

VOL Vervolgcursus (avond) – Gewoon Gaaf en Motivational Interviewing

Vanuit de Preventie Academie van het Ivoren Kruis (een van onze opdrachtgevers) organiseren we het hele jaar door cursussen over Gewoon Gaaf.

Gewoon Gaaf is de cariëspreventiemethode waar steeds meer mondzorgpraktijken in Nederland mee werken.

Voor mondzorgprofessionals met én zonder praktijkervaring met Gewoon Gaaf worden de praktische cursussen over de methode georganiseerd bij onze vergaderaccommodatie in Naarden.

LET OP: De cursus is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Klik hier voor meer informatie.

Themamiddag BodemenergieNL

Voor onze opdrachtgever BodemenergieNl organiseren wij op 3 december de ALV en Themamiddag ‘BES in de RES’ in Utrecht.

Ochtendprogramma vanaf 09.00 uur – voor leden: ALV

Er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd ‘op de achtergrond’ waar het bestuur jullie graag over bijpraat en vooral kijkt het bestuur graag vooruit met jullie naar 2020: wat voor plannen willen we als branchevereniging realiseren? We hopen op een grote opkomst van onze leden.

Middagprogramma vanaf 13.30 uur – Thema BES in de RES: voor leden en niet-leden 

Bodemenergie werkt en is goed toepasbaar. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar wel voor elkaar gekregen. Nu is het tijd om breder te laten zien dat we een goede kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, dat het echt werkt, hoe het werkt, en vooral hoe het in samenhang met andere technische oplossingen een antwoord kan zijn binnen het geheel van de RES, de regionale energiestrategieën. Het belooft interessant te worden voor jou als lid én voor de gemeenten, provincie, inspecteurs…  Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Klik hier voor meer informatie

Connie Brouwer

Verenigingsprofessional

Connie is als verenigingsmanager verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van diverse opdrachtgevers.

PHOE

De Stichting PHOE is opgericht in 1987 met als doelstelling het bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs en scholing op Post Hoger Onderwijsniveau van personen die zich willen bekwamen voor het beroep van energieconsulent.

https://www.phoe.nl/

Voor PHOE voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

Organisatie van alle opleidingen en examens op het gebied van:

 • Energiebeheer
 • Energieconsulent
 • Duurzame energie
 • Advieskunde
 • Windenergie
 • Inkoopenergie
 • Doorstroomminor thermodynamica

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie. SNG is sinds 2018 mede-initiator van dit platform.

Via Schuldenwijzer kan de burger met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.

Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen vanzelfsprekend aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Het is inmiddels een bestaande  voorziening. Sinds 20 juni 2019 is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers.

https://www.schuldenwijzer.nl

Voor SNG voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Online marketing
 • Social media communicatie
 • Nieuwsbrieven

SNG

Sng maakt privacygevoelige informatie veilig beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties.

Sng is een communicatieplatform van betekenis in het overheidsdomein. De informatie die erop te vinden is, helpt de deelnemers om hun werk snel, efficiënt, accuraat en tegen lage kosten uit te voeren. Door excellente bedrijfsvoering en betrouwbare dienstverlening hebben de deelnemers gemak van de services van SNG

https://www.sng.nl

Voor SNG voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • E-mailmarketing
 • Financiële administratie
 • Nieuwsbrieven

VEXPAN LUNCHBIJEENKOMST: DE MOBILITEITSHUB

Voor onze opdrachtgever Vexpan organiseren wij op 7 november de lunchbijeenkomst DE MOBILITEITSHUB

Een fysieke ruimte waarin de mobiliteitsbehoefte van de diverse doelgroepen in een gebied wordt geaccommodeerd. Maar wie zijn die doelgroepen? Hoe bepaal je hun mobiliteitsbehoefte en welke ontwerpuitdagingen kent zo’n fysieke ruimte? Zomaar een voorbeeld van vragen die tijdens de volgende Vexpan lunchbijeenkomst de revue kunnen passeren. Daarbij staat één ding vast: het gaat vandaag niet alleen meer over autoparkeren.

ERNST BOS (SPARK)

De toenemende verdichting van steden en dorpen vraagt om een nieuwe visie op mobiliteit en parkeren. Iedereen zijn eigen parkeerplaats past eenvoudig niet meer, terwijl de vraag naar goede fietsvoorzieningen en deelmobiliteit sterk toeneemt. Hoe zorgen we dat bij gebiedsontwikkelingen mobiliteit en het parkeren van voertuigen duurzaam wordt ingepast? Aan de hand van de nieuwe proceswijzer ‘parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’ van het CROW bespreekt Ernst Bos de kansen voor de toekomst.

JOS VERHULST (31 WEST)

Aan de hand van zijn ervaringen neemt Jos Verhulst ons mee in een verhaal over de uitdagingen die een ontwikkelaar heeft bij het tot stand komen van een Mobiliteitshub. Ontwikkelingen voor een toekomst die niet zeker is. Hoe overtuig je een lokale overheid om daarin risico’s te nemen?

Lees verder en meld u aan op: www.vexpan.nl

Bodemenergie

BodemenergieNL is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die aan open en gesloten bodemenergie systemen werken in Nederland. Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond en op die manier gebruik van fossiele energie verminderen of vermijden. Als we in Nederland in 2050 geen gas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. BodemenergieNL zet zich in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen. https://bodemenergienl.nl

Voor Bodemenergie voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Beleids- en secretariële ondersteuning van het bestuur
 • Administratieve Ondersteuning Gebruikersplatform
 • Organisatie en administratie cursussen en werkgroepen
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Communicatie strategie
 • Verzorgen communicatie bv digitale nieuwsbrief, websitebeheer

Vexpan Nationaal Parkeercongres

Op donderdag 10 oktober a.s. organiseren wij voor onze opdrachtgever Vexpan het jaarlijkse Nationaal Parkeercongres.

Gekozen is voor het uitdagende thema ‘Duurzaamheid in mobiliteit & parkeren’. Waar raken duurzaamheid en circulariteit het onderdeel ‘parkeren’ in de mobiliteitsketen? Hoe kan het parkeerbeleid een instrument zijn voor de invulling van de ambities als het gaat om verduurzaming, CO2 reductie en een leefbare omgeving?

Verduurzaming van de vervoerskeuze, de auto, het parkeerproduct en de verschijningsvorm van parkeren; het komt op die dag allemaal voorbij in plenaire- en discussiesessies.

En zoals u van Vexpan gewend bent, is gekozen voor een bijzondere locatie: het congresgebouw van de RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij). RDM Rotterdam is de plek voor innovatie, waar tevens verrassend dichtbij de stad bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten werken. Een inspirerende plek die je gezien moet hebben! En ervaar de reis ernaartoe als een MaaS Experience!

MELD U AAN!

Zowel leden van Vexpan als niet-leden zijn van harte uitgenodigd om aan het nationaal parkeercongres 2019 deel te nemen.
Leden van Vexpan kunnen het congres kosteloos bijwonen met twee deelnemers (prijs voor de derde en volgende deelnemers is € 75,- excl. btw). Van niet-leden vragen we € 275,- excl. btw. Studenten mogen het congres gratis bijwonen.
Na aanmelding geldt een no-show regeling.

AANMELDEN

Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk is hét platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Wij geven de warmtewereld een gezicht. Onze leden initiëren bij onze events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Leden inspireren elkaar door op ons platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Doordat we berichten en evenementen breed verspreiden hebben wij een stem binnen en buiten de warmtesector. Kortom: de energietransitie begint met een warme kennismaking, bij ons. https://warmtenetwerk.nl

Voor Stichting Warmtenetwerk voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Faciliteren en notuleren van bestuursvergaderingen

VVOJ

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten, opgericht in 2002, telt ruim zeshonderd leden in Nederland en Vlaanderen: journalisten, docenten en studenten journalistiek. Ons doel is de bevordering van kwaliteits- en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek.

Tot onze leden behoren zowel de internationaal werkende krachtpatsers als de onderzoekende journalisten in de regio en beginnende collega’s die willen leren van de oude rotten in het vak. De VVOJ wil al deze journalisten een omgeving bieden waarin zij ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen, om zo elkaar én de onderzoeksjournalistiek verder te helpen.

Als netwerkorganisatie, kenniscentrum en lobbyorganisatie promoot de VVOJ het belang van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek binnen en buiten de eigen vakkring. We stimuleren nieuwe ontwikkelingen op het vlak van (digitale) onderzoekstechnieken en storytelling, we stimuleren ook nadrukkelijk de inhoudelijke discussie over het vak. Daarbij hebben we oog voor ontwikkelingen die onderzoeksjournalistiek bedreigen, zoals gebrek aan financiële middelen, juridische en politieke druk en de slechte arbeidsrechtelijke positie van het groeiende leger freelancers.

Voor VVOJ voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie

https://www.vvoj.org

NVBA: Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren

Het NVBA werd in 1953 opgericht als opvolger van de NDK (Nederlandse Documentalisten Kring) uit 1947. Bij de statutenwijziging in 2006 werd de naam NVBA, afkorting voor ‘Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren’.

Het lidmaatschap van het NVBA staat open voor iedereen die zich bezig houdt met of verantwoordelijkheid draagt voor het beheren van organisatie-eigen informatie. De aard van de organisatie speelt geen rol. In het NVBA vindt u daarom (informatie) beheerders van bedrijven, corporaties, maatschappen, stichtingen, verenigingen en non-profit-organisaties.

Voor NVBA voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie

http://www.nvba-info.nl/nl/site/home

VVGW Jaarvergadering

Dinsdag 26 maart is de VVGW Jaarvergadering bij VVGW-lid Mascot in Naarden. Na ALV een interessant programma voor leden met gastsprekers – o.a. trendwatcher Richard van Hooijdonk – en ’s avonds een kookworkshop bij de Kookfabriek in Amsterdam, waar een 4-gangenmenu wordt gemaakt dat door topchef Julius Jaspers is samengesteld.

Klik hier voor meer informatie.

VEXPAN LUNCHBIJEENKOMST NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050

Op 16 mei a.s. vindt er van 12.00 uur – 14.00 uur traditiegetrouw bij het Vexpan-bureau in Naarden een lunchbijeenkomst plaats. Dit jaar zullen Jim Teunizen (Alba Concepts) en Pablo van den Bosch (Madaster) in het kader van Nederland circulair in 2050 een bijdrage leveren.

100% CIRCULAIR IN 2050, IS JOUW ORGANISATIE ER KLAAR VOOR?

Door Jim Teunizen, Alba Concepts

Ook toegankelijk voor niet-leden van Vexpan.

Leden van Vexpan kunnen de lunchbijeenkomst voor slechts € 75,- excl. btw bijwonen. Van niet-leden vragen we € 150,- excl. btw.

Meer over deze Vexpan lunchbijeenkomst en aanmelden

STEK op Expo ‘Duurzaam Verwarmd’

Op 19, 20 en 21 maart vindt de beurs Duurzaam Verwarmd weer plaats in Expo Haarlemmermeer. Duurzaam Verwarmd is uitgegroeid tot de grootste vakbeurs op het gebied van warmtepompen, duurzaam verwarmen, koelen en ventileren. De beurs biedt meer dan honderddertig gratis workshops, seminars en masterclasses.

Ook benieuwd naar de nieuwste producten en ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie? Uw ticket geeft ook toegang tot Solar Solutions Int., de op één na grootste solar vakbeurs van Europa.

Bezoek STEK en zie wat we u o.a. op het gebied van warmtepompen kunnen bieden.

We geven ook 2 korte seminars (di. 11.15u en do. 14.45u) ‘Warmtepompen: in 1 x goed!’ We belichten het belang van kwaliteit bij het installeren van warmtepompen en hoe je faalkosten goed kunt het reduceren.

Voor gratis entree tot de beurs:

Cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing

Vanuit de Preventie Academie van het Ivoren Kruis (een van onze opdrachtgevers) organiseren we het hele jaar door cursussen over Gewoon Gaaf.

Gewoon Gaaf is de cariëspreventiemethode waar steeds meer mondzorgpraktijken in Nederland mee werken.

Voor mondzorgprofessionals met én zonder praktijkervaring met Gewoon Gaaf worden de praktische cursussen over de methode georganiseerd bij onze vergaderaccommodatie in Naarden.

Klik hier voor meer informatie.

Cursus Gewoon Gaaf met Motivational Interviewing

Vanuit de Preventie Academie van het Ivoren Kruis (een van onze opdrachtgevers) organiseren we het hele jaar door cursussen over Gewoon Gaaf.

Gewoon Gaaf is de cariëspreventiemethode waar steeds meer mondzorgpraktijken in Nederland mee werken.

Voor mondzorgprofessionals met én zonder praktijkervaring met Gewoon Gaaf worden de praktische cursussen over de methode georganiseerd bij onze vergaderaccommodatie in Naarden.

Klik hier voor meer informatie.

De Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO)

De Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) is in 1999 voor de onderwijssector opgericht en is een initiatief van en wordt bestuurd door de eigenaren van FUWASYS-versies.

De stichting heeft ten doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en het borgen van de continuïteit van de toepassing van FUWASYS-systemen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het certificeren van toepassers van FUWASYS-systemen.
b. Het (laten) verzorgen van de bijscholing van gecertificeerde toepassers.
c. Het inrichten en bijhouden van het register van gecertificeerde toepassers.

Voor SPO voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Registerbeheer
 • Het organiseren van bijscholing
 • Afname examen

http://www.spo3.nl/

FARM Rational Management

Mijn naam is Frank Agterberg. Ik kan uw volgende Directeur/Algemeen manager zijn voor het ontwikkelen en implementeren van uw visie, strategie en/of (re-) organisatie. Op basis van mijn drijfveren ‘sleutelfiguur’ en ‘bouwer’ en op basis van opleiding en ervaring in Business Management, Innovatie, Duurzame Energie en Public Affairs vervul ik uw opdracht en/of beantwoord ik uw vraag. Ik zet daartoe mijn competenties en netwerk in. Ik ken het speelveld van bedrijfsleven, overheid & politiek, de kennissector en maatschappelijke spelers. Ik bouw bruggen en mobiliseer mensen, middelen en kennis.

www.frankagterberg.nl

Voor FARM voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

Agendabeheer

VML

De Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55 plus(VML) is in 1996 als Nederlandse Vereniging van MBvO-Leid(st)ers begonnen. VML is uitgegroeid tot een vereniging voor lesgevers in sport.

VML maakt zich sterk voor haar leden. Ze stelt adviestarieven op en deelt die met leden en instanties. Daarnaast geeft zij algemene informatie op het gebied van de rechtspositie en andere overeenkomsten.

VML is er voor gespecialiseerd opgeleid kader, die bewegingslessen aanbiedt voor senioren. Deze lesgevers zijn werkzaam bij o.a. welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen in loondienst.

Voor VML voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie

https://vmlnederland.nl

SPOT organiseert Workshop Zorgcoöperaties

De zorgcoöperatie, waarin zorgvragers of zorgaanbieders gezamenlijk zorg inkopen of samenwerken, komt steeds vaker voor. Maar wat zijn nou eigenlijk de voordelen van samenwerking in een coöperatie en wat zijn belangrijke aandachtspunten?
Samen met Kennedy Van der Laan organiseren we een verhelderende workshop waarin de voorgenoemde vragen centraal staan.

Naast een algemene toelichting op de (zorg)coöperatie als entiteit, de rechten en plichten van leden van een coöperatie, alsmede de belangrijkste aspecten van de governance in een dergelijke coöperatie, zal ondermeer worden besproken of coöperaties geschikt zijn voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders om gezamenlijk zorg in te kopen.
In de workshop worden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht. Ook zullen de mededingingsrechtelijke aspecten van samenwerking in een zorgcoöperatie worden behandeld.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

12:45 uur     Ontvangst
13:00 uur     Aanvang
14:15 uur     Pauze
16:00 uur     Afsluiting

Over de sprekers
De workshop wordt gegeven door Fenna van Dijk (advocaat gezondheidszorg) en Annemieke van der Beek (advocaat compliance en mededinging).

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van thuis- en woonzorgorganisaties. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Meer informatie over SPOT, deze workshop en andere activiteiten vindt u hier.

SPOT organiseert Workshop Basiskennis Subsidie- en Fondsenwerving

Er is een redelijk aantal subsidies en fondsen waar zorgaanbieders gebruik van kunnen maken om bijvoorbeeld te innoveren of om activiteiten voor cliënten te organiseren. Veel van die subsidies zijn echter onbekend of blijven onbenut. Het is ook best lastig om als zorgaanbieder een goed overzicht te hebben van subsidies waar de organisatie een beroep op zou kunnen doen.

Om meer inzicht te geven in het subsidielandschap in de zorg organiseert SPOT in samenwerking met ZorgSubsidieKalender een workshop waarin vragen worden beantwoord als:

 • Welke subsidies en fondsen zijn er?
 • Welke regeling past bij ons?
 • Hoe kan ik aanvragen?

Na het volgen van de workshop beschikken de deelnemers over gedegen kennis van subsidies en het succesvol aanvragen daarvan.

Inhoud
In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het SubsidieLandschap in Zorg en Welzijn;
 • Kan ik zelf aanvragen?
 • ProjectCanvas, fundament onder je aanvraag;
 • Winnende Projectplannen schrijven;
 • Hoe je een realistische begroting opstelt.

Deelnemers ontvangen een lijst met actuele subsidies en fondsen voor 2019 uit de ZorgSubsidieKalender(database).

Over de spreker
De workshop wordt gegeven door Stance van Heijst, subsidieadviseur en initiatiefnemer van de ZorgSubsidieKalender. Het veld van subsidieaanvraag, projectmanagement tot en met subsidieverantwoording is voor haar vertrouwd terrein. 

Workshop Subsidie- en Fondsenwerving Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Meer informatie over SPOT, deze workshop en andere activiteiten vindt u hier.

Lunchbijeenkomst Vexpan

Op 14 februari 2019 organiseren we voor Vexpan de eerste lunchbijeenkomst van het jaar: Betaalmethoden in de parkeerbranche. Tijdens de lunchbijeenkomst zullen Dimitri Wouters van CCV Easy en Ties de Groot van SHPV aan het woord komen.

ELEKTRONISCHE BETAALMIDDELEN BINNEN DE PARKEERBRANCHE

Elektronisch betalen binnen de parkeerbranche is tegenwoordig niet meer weg te denken en eerder een regel dan uitzondering geworden. Tijdens de lunchbijeenkomst zal Dimitri Wouters (CCV Easy) in het kort behandelen wie welke rol speelt binnen de elektronische betaalketen, behandelen we mythes over elektronisch betalen, wordt er helderheid geschept binnen de huidige rules & regulations en gekeken naar alternatieve en toekomstige elektronische betaaloplossingen.

Leden van Vexpan kunnen de lunchbijeenkomst voor slechts € 75,- excl. btw bijwonen. Niet-leden betalen € 150,- excl. btw.

Klik hier voor meer informatie

Cursus Gewoon Gaaf en Motivational Interviewing

Vanuit de Preventie Academie van het Ivoren Kruis (een van onze opdrachtgevers) organiseren we het hele jaar door cursussen over Gewoon Gaaf.

Gewoon Gaaf is de cariëspreventiemethode waar steeds meer mondzorgpraktijken in Nederland mee werken.

Voor mondzorgprofessionals met én zonder praktijkervaring met Gewoon Gaaf worden de praktische cursussen over de methode georganiseerd bij onze vergaderaccommodatie in Naarden.

Klik hier voor meer informatie.

Laatste STEK-Ontbijtsessies gastspreker Wim Stouthart, Stonecold airconditioning services

Naar aanleiding van vele positieve reacties in januari 2018 houden we in januari 2019 weer STEK-Ontbijtsessies. De sessies zijn korte bijeenkomsten van 08:00 – 09:30u waarin we ingaan op actuele onderwerpen uit de sector.

Data en locaties Ontbijtsessies:

Woensdag 23 januari in Van der Valk, Zwolle Wim Stouthart, Stonecold airconditioning services

Groei door online marketing

30 oktober 2018 van 09:30 – 12:30 uur

Groei door online marketing

Wilt u weten met welke -nieuwste- technieken u uw brancheorganisatie of beroepsvereniging kunt positioneren? Weet u welke technieken u positieve aandacht in pr en communicatie laten meewerken aan het bereiken van uw doelen waar u als vereniging op termijn wilt staan?

Wilt u weten hoe u nieuwe bestuursleden voor uw teams of groepen vindt en en hoe u leden meer betrokken krijgt bij uw vereniging? Vindt u soms het moeilijk om te bepalen waar u mee moet starten? Als u een antwoord zoekt op deze vragen, dan mag u deze inspirerende workshop niet missen!

Kom echt in contact met uw leden zodat uw boodschap niet langer onopgemerkt blijft!

Uw vereniging kán het verschil maken door een goede marketingstrategie te kiezen. Bij de Lunchbijeenkomst: “Groei door online marketing” ervaart u aan de hand van een praktijkcase van een collega-vereniging welke mogelijkheden er zijn en hoe ook uw vereniging deze kan benutten. Met behulp van online marketing bereikt u nieuwe doelgroepen, uw resultaten zijn beter zichtbaar, u kunt real-time bijsturen en het is goedkoper dande traditionele offline marketing. Laat u verbazen!

Robin van Veen laat u op een makkelijke manier zien welke technieken van online marketing u op dit moment niet mag missen en welke u direct toe kunt passen in uw vereniging. Daarnaast laat hij zien wat de potentie is en geeft hij antwoord op vragen als ‘hoe zet ik online marketing in om nieuwe leden aan te trekken?’ en ‘wat zijn de eerste stappen om te beginnen aan online marketing?’

Programma van 09.30 -12.30 uur, inclusief lunch
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkom, start presentatie
10.45 uur Pauze
11.00 uur Presentatie en interactie
12.00 uur Lunch
12.30 uur Einde bijeenkomst

Robin van Veen, Managing Partner bij Strictly Digital, helpt verenigingen daadwerkelijk vooruit en geeft maar al te graag antwoord op al uw vragen tijdens zijn training Online Marketing. Door middel van een klantcase laat hij u zien hoe u door het gebruik van online marketing nieuwe leden aantrekt en bestaande leden opnieuw, maar op een andere manier bereikt.

 

Nieuwsgierig?
Schrijf u in als uw brancheorganisatie of beroepsvereniging nieuwe leden wilt aantrekken en u wilt weten welke technieken van online marketing u op dit moment niet mag missen en direct toe kunt passen binnen uw vereniging!

Doelgroep
* Bestuurders en toezichthouders van brancheorganisaties, beroepsverenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen en nieuwe leden zoeken.

Kosten
Geen deelnemerskosten, wel annuleringskosten
Let op! Deelname is gratis, echter er worden wel kosten voor u gemaakt. Daarom worden er bij uw annulering wel organisatiekosten bij u in rekening gebracht.

Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat uw gereserveerde plaats wordt ingenomen door een vervanger. Er worden dan in dat geval geen organisatiekosten in rekening gebracht. Annulering van uw deelname aan deze workshope is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk.

Beperkte plaatsen
Onze gratis bijeenkomsten worden goed bezocht, goed beoordeeld en dus van een goed niveau. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt tot 12 personen! Wees er daarom snel bij. VOL = VOL.

U kunt zich tot 23 oktober hier aanmelden.


De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis!

Jeannet van Laarhoven

Receptie

Jeannet is verantwoordelijk voor de receptie en het officemanagement.

Sandy Hoogendijk

Projectleider marketing & communicatie

Sandy is verantwoordelijk voor marketing en communicatie, websites en social media voor diverse opdrachtgevers.

Innovatietour en nieuwjaarsreceptie Vexpan

Op 10 januari organiseren wij voor Vexpan een innovatietour en nieuwjaarsreceptie.

De innovatietour is voor iedereen toegankelijk, de receptie alleen voor leden van Vexpan.

Klik hier voor meer informatie of kijk op de website van Vexpan

 

Cyberveilig Nederland

Cyberveilig Nederland

Acht cybersecurity dienstverleners nemen het initiatief tot de oprichting van de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Doel van de organisatie is de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecurity sector te verhogen. ComputestFox-ITGuardian360Hoffmann,  MotivNorthwave,
QSight IT en Zerocopter hebben daarvoor een overeenkomst gesloten en nodigen andere dienstverleners binnen de sector uit zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Voor Cyberveilig Nederland voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie

Cyberveilig Nederland

Lunchbijeenkomst: Bestuurdersaansprakelijkheid

7 juni 2018 van 9:30 – 12:30 uur.

Lunchbijeenkomst: Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting wilt u uiteraard de doelen van uw vereniging of stichting zo goed mogelijk nastreven. Uw gedachten zullen daarbij mogelijk niet als eerste uitgaan naar de aansprakelijkheidsrisico’s die u persoonlijk als bestuurder loopt. Maar het kan natuurlijk ook eens tegenzitten. Zeker in een tijd die zich kenmerkt door teruglopende ledentallen en teruggeschroefde subsidies. Verenigingen en stichtingen kunnen failleren en zij kunnen aansprakelijk gesteld worden

En dan?
Hoe zit het in die gevallen met uw persoonlijke positie als bestuurder? Wanneer loopt u persoonlijk risico en wat moet u doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen? U wilt uiteraard niet dat de deurwaarder bij u thuis voor de deur staat. En hoe gaat een curator te werk en wat kunt u als bestuurder verwachten bij een faillissement van de stichting of vereniging?

Programma (van 09.30-12.30, inclusief lunch)
Armando gaat aan de hand van verschillende voorbeelden uit de rechtspraak en de praktijk in een interactieve inspiratiesessie de do’s en don’ts van het besturen bespreken, bekeken vanuit de aansprakelijkheidsrisico’s die bestuurders persoonlijk lopen. Ook zult u een kijkje krijgen in de keuken van de curator.

Over de cursusbegeleider

Wie is Armando Mosele? Schermafbeelding 2017-05-19 om 09.33.49
Armando -werkzaam bij Valegis Advocaten- is sinds 2001 advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Hij adviseert en procedeert met regelmaat over kwesties die de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders raken. Daarnaast is hij circa 10 jaar werkzaam geweest als curator.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep
* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van verenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten :
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht)

Met deze -gratis- Inspiratiesessie over Bestuurdersaansprakelijkheid herkent u voortaan uw aansprakelijkheden. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis! 
U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst.

Inspiratiesessie: Een strategisch plan op 1 A4 dat werkt!

31 mei 2018 van 15:00 – 18:00 uur.

Inspiratiesessie: Een strategisch plan op 1 A4 dat werkt!

Een strategisch plan dat wérkt voor u, uw medewerkers, uw leden en/of klanten.
Hoe borgt u als bestuurder dat uw organisatie continue werkt aan het bereiken van het strategische doel van uw organisatie en niet verzandt in de “waan van de dag” ? Hoe zorgt u dat zowel de verantwoordelijkheid van u als bestuurder, de belangen van uw leden/klanten én de rollen van uw staf goed worden ingevuld.

In deze Inspiratiesessie ervaart u hoe u een sterk, onderscheidend plan kunt opstellen, door middel van OGSM, een strategisch plan op 1 A4. Een sterke inhoud en een format dat u verder helpt, specifiek gericht op uw strategische rol en de vele uitdagingen die u heeft. De methodiek helpt u een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende rollen en strategische niveaus.

Ook staat de methodiek bekend omdat het dwingt scherpe keuzes te maken en daardoor meer kans op succes te creëren. Het is, naast een strategisch plan op 1 A4, een praktische management methodiek, waardoor u ook actief, op verschillende niveaus kunt (bij) sturen en uw verschillende stakeholders van de voortgang op de hoogte kunt houden.

Referenties
In 2016 en 2017 is deze bijeenkomst meerdere keren georganiseerd. Enkele reacties:

* Inspirerend, mede door proactieve houding van alle “cursisten”
* Ik ga er zeker mee stoeien.
* De deelnemers van gelijkwaardig niveau waren, waardoor er snel geschakeld kon worden.
* Eenvoud, focus en samenhang.
* Sterk samenspel, prima gebracht en perfect georganiseerd!
* Rapportcijfer: van een 8 tot 10!

Programma
15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Start eerste deel:
* De rol van de bestuurder; voorbeelden uit de praktijk en discussie
* Hoe geeft u als bestuurder uw organisatie voldoende richting zonder in details te verzanden?
17.00 uur: korte pauze
17.15 uur: Start tweede deel:
* Geschiedenis en achtergrond OGSM
* Hoe creëert u een gedragen, strategisch én praktisch plan
* Hoe borgt u de uitvoering van het plan
18.00 uur Start borrel

Wie is Stephan Ledder?
Stephan Ledder OGSM Bestuurderscentrum
Stephan heeft een aantal grote verandertrajecten geleid (onder andere internal branding trajecten) en strategieën opgesteld binnen zowel de (semi) publieke als private sector, waaronder ook zeer complexe (bestuurlijke) omgevingen. Naast zijn werk als Partner bij Business Openers is hij voorzitter van het bestuur van een not-for-profit muziek organisatie en betrokken als adviseur bij een organisatie die vrouwen en kinderen opvangt die slachtoffer zijn van mensenhandel.

 

Doelgroep
* Bestuurders en toezichthouders van brancheorganisaties, beroepsverenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten
Geen deelnemerskosten, wel annuleringskosten
Let op! Deelname is gratis, echter er worden wel kosten voor u gemaakt. Daarom worden er bij uw annulering wel organisatiekosten bij u in rekening gebracht.

Bij onverhoopte verhindering van deelname is het – in overleg – mogelijk dat uw gereserveerde plaats wordt ingenomen door een vervanger. Er worden dan in dat geval geen organisatiekosten in rekening gebracht. Annulering van uw deelname aan deze Inspiratiesessie is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk.

Beperkte plaatsen
De Inspiratiesessies worden goed bezocht, goed beoordeeld en dus van een goed niveau. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt tot 15 personen! Wees er daarom snel bij. VOL = VOL. U kunt zich tot 10 mei aanmelden.

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis!

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst.

Lunchbijeenkomst: Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders

6 februari 2018 van 9:30 – 12:30 uur.

Is uw organisatie al ‘GDPR proof’?

In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking. De GDPR vervangt de regels van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op 25 mei 2018 moeten álle organisaties – dus niet alleen multinationals en andere grote organisaties! – GDPR compliant zijn, maar de praktijk leert dat dat nog lang niet altijd het geval is.
“Maar we hebben toch nog bijna een jaar de tijd?” zult u nu wellicht opmerken. Dat klopt, maar er moet ook nog veel gebeuren wil die datum gehaald worden.

Voldoet uw organisatie vanaf 25 mei 2018 nog niet aan alle verplichtingen van de GDPR, dan loopt uw organisatie het risico op hoge boetes (en slechte publiciteit). In bepaalde gevallen loopt u zelf mogelijk zelfs het risico om als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden!

Tijdens deze workshop praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de GDPR en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk. We gaan daarbij onder andere in op de volgende vragen:

 • Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?
 • Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
 • Hoe voorkomt u een datalek en wat moet u doen als zich toch een datalek voordoet?
 • Is het nodig een privacy officer aan te stellen?
 • Moet u een privacy impact assessment laten uitvoeren?

Verder is er de gelegenheid uw eigen concrete vragen vooraf aan de workshopbegeleiders voor te leggen en daarover met hen en uw mede-deelnemers in discussie te gaan.

Programma (Inclusief lunch)

Workshop deel 1 – Nieuwe wetgeving 09.30 – 10.45 uur
Pauze 10.45 – 11.00 uur
Workshop deel 2  11.00 – 12.30 uur
Beantwoorden vragen, lunch en discussie

De workshopbegeleiders

Schermafbeelding 2017-07-12 om 09.30.02Wie is Carolien Brederije?

Carolien is partner bij Valegis Advocaten en is sinds 1996 advocaat, Zij adviseert ondernemers en instellingen over arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het ambtenarenrecht en over de privacyrechtelijke vraagstukken die daarbij kunnen spelen. Ook staat zij op deze gebieden met regelmaat particulieren (waaronder statutair bestuurders) bij. Carolien doceert geregeld op het gebied van arbeidsrecht en zij is ook bestuurlijk actief.

Wie is Daphne Jerphanion?

Daphne Jerphanion en Carolien Brederije van Valegis Advocaten verzorgen bij Bestuurderscentrum de inspiratiesessie over Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders.Daphne heeft na haar afstuderen in 2011 als advocaat gewerkt bij een van de grootste advocatenkantoren in Nederland. Daar heeft zij geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Bij Valegis Advocaten specialiseert Daphne zich in het ondernemingsrecht in het algemeen en het contractenrecht in het bijzonder, met speciale aandacht voor het privacyrecht. Tijdens haar studie heeft Daphne zich als bestuurslid actief ingezet voor een stichting die juridische bijstand biedt aan (onvermogende) particulieren.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep

* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen.
* Verenigingen en stichtingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten

Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht).

Met deze – gratis – Inspiratiesessie over de privacywetgeving herkent u uw aansprakelijkheden ten aanzien van dit onderwerp en kent u de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis!

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst.

Organisatie Vexpan Nationaal Parkeercongres

Op 10 oktober 2019 kwamen circa 120 Vexpan-leden en -relaties naar het RDM-gebouw op de kop van de Waalhaven in Rotterdam om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen en opgaven op ons vakgebied mobiliteit en parkeren voor de komende jaren. Het gaat daarbij niet meer om het ontwerp van parkeergarages en betaalmethodes, maar hoe onze activiteiten in de duurzame mobiliteit van de toekomst past.

APPR Hét Brancheburo was verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie van het congres, van concept tot en met de uitvoering.

Mariëlle Beerling

Communicatie

Mariëlle is verantwoordelijk voor de communicatie en evenementen voor diverse klanten.