Over APPR Hét Brancheburo

Over ons

APPR Hét Brancheburo neemt werk uit handen en geeft organisaties een gezicht.

Brancheorganisaties, paritaire commissies, beroeps- en patiëntenverenigingen of andere organisaties zijn bij ons in goede handen. We verzorgen de complete bedrijfsvoering van branches en verenigingen, en maken die zichtbaar met communicatie, het organiseren van evenementen en het verzorgen van media.

Onze dienstverlening bestaat uit verenigingsmanagement, financiële- en ledenadministratie, secretariaatsvoering en communicatie, maar we gaan verder. We verzorgen ook persoons- en bedrijfscertificering, registratie, opleidingen, marktonderzoek en branchestatistieken.

Ontwikkelingen en ondernemerschap

Directies en bestuurders zijn daardoor in staat zich te focussen op hun beleid en de uitdagingen van deze tijd. Want hoe implementeer je maatschappelijke ontwikkelingen in een branche of vereniging, hoe bied je leden en betrokkenen kennis op maat en meer toegevoegde waarde?  En hoe ziet moderne communicatie eruit die snel, duurzaam en effectief is? We nemen werk uit handen maar we ondersteunen bestuurders ook met het formuleren van beleid en houden daarbij marktontwikkelingen in de gaten. En we gaan gezamenlijk ondernemerschap aan met branches en verenigingen, voor een positief resultaat voor beide partijen.

Alle disciplines op ieder niveau

Kortom: we positioneren iedere branche of vereniging met een mix op maat van ondersteunende diensten, advisering op verschillende niveaus en ondernemerschap. We kunnen aan uiteenlopende wensen voldoen omdat een veelheid van disciplines binnen ons medewerkersbestand vertegenwoordigd is. Want we hebben specialisten op verschillende niveaus op het gebied van:

  • verenigings- en financieel management
  • marketing en communicatie, public affairs en crisismanagement
  • content- en communitymanagement, onderzoek en dataverwerking
  • uitgeverij met sales, vormgeving en exploitatie
  • certificeringsschema’s, opleidingen en examens.

We borgen alle werkprocessen op basis van meer dan degelijk kwaliteitsmanagement.

Deze manier van werken vanuit alle disciplines, maakt ons tot APPR Hét Brancheburo dat werk uit handen neemt en organisaties een gezicht geeft.