KVAN/BRAIN

KVAN/BRAIN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie van professionals in de archiefsector. De KVAN is de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld (opgericht in 1891). KVAN behartigt de belangen van het Nederlands archiefwezen en bevordert de deskundigheid van archivarissen.

De Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) verbindt, versterkt en ondersteunt instellingen die een functie vervullen op het gebied van het beheren, beschikbaar stellen en inspecteren van archieven en aanverwante collecties als onderdeel van huidig en toekomstig cultureel erfgoed. Doel is het organiseren van samenwerking, overleg, standpuntbepaling en belangenbehartiging.

Voor het KVAN/BRAIN voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Financiële en ledenadministratie
  • Secretariële ondersteuning
  • Organisatie Archiefdagen
  • Opzetten activiteitenkalender
  • Beleidsondersteuning

https://www.kvanbrain.nl

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.