VCCN

De Vereniging van Citroën Contractanten Nederland (VCCN) behartigt de bedrijfs- en beroepsbelangen van Citroën Contractanten in Nederland en stelt zich ten doel de band tussen de leden onderling te versterken.

Voor de VCCN voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Ledenadministratie
  • Secretariaatsvoering
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie van evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen

 

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.