VAVB

De Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) maakt zich al meer dan 20 jaar sterk voor zorgvuldige beleidsvorming en uitvoeringspraktijk in asbestsanering.
De VAVB heeft de aanzet gegeven tot belangrijke delen van de huidige wet- en regelgeving, waaronder de certificatieregeling.

Voor VAVB voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Beleids- en secretariële ondersteuning
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van jaarverslag
  • Websitebeheer

www.vavb.nl

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.