STEK

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. STEK is er voor alle partijen die in aanraking komen met de koudebranche zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid. De pijlers van STEK zijn: bedrijfscertificering, examinering en kennisoverdracht.

Voor STEK voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Beleids- en secretariële ondersteuning
  • Coördinatie alle activiteiten
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie evenementen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van jaarverslag
  • Websitebeheer
  • Schemabeheer voor het STEK certificaat
  • Ontwikkelen en afnemen examens

www.stek.nl

 

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.