SPOT

SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige Thuis- en Woonzorgaanbieders. SPOT is er van overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. Bij de vereniging zijn meer dan 80 zorgaanbieders aangesloten.

Voor SPOT voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Beleids- secretariële ondersteuning
  • Coördinatie alle activiteiten
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie evenementen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van jaarverslag
  • Websitebeheer

www.verenigingspot.nl

 

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.