NVBA: Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren

Het NVBA werd in 1953 opgericht als opvolger van de NDK (Nederlandse Documentalisten Kring) uit 1947. Bij de statutenwijziging in 2006 werd de naam NVBA, afkorting voor ‘Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren’.

Het lidmaatschap van het NVBA staat open voor iedereen die zich bezig houdt met of verantwoordelijkheid draagt voor het beheren van organisatie-eigen informatie. De aard van de organisatie speelt geen rol. In het NVBA vindt u daarom (informatie) beheerders van bedrijven, corporaties, maatschappen, stichtingen, verenigingen en non-profit-organisaties.

Voor NVBA voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie

http://www.nvba-info.nl/nl/site/home

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.