Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW)

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), is dé belangenorganisatie voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven. NBPW richt zich met haar activiteiten op velerlei dossiers die onderverdeeld kunnen worden in een aantal hoofdgroepen. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op Bedrijfsvoering, CAO, Diensten, Huisleveranciers, Personeel en Wet/Regelgeving.

Met haar dienstverlening richt NBPW zich niet alleen op bedrijven in de detailhandel (winkel- en marktpoeliers), maar ook op verwerkende bedrijven in pluimvee en wild, im- en exporteurs, en pluimvee- en wildslachterijen met een ambachtelijk karakter.

Voor de NBPW verzorgt APPRHBB de volgende werkzaamheden:

  • Beleidsondersteuning
  • Coördinatie alle activiteiten
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie bijeenkomsten / evenementen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van communicatiemiddelen zoals jaarverslag en digitale nieuwsbrief
  • Websitebeheer
  • Totstandkoming van het vakblad Spotter

 

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.