DHPA

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.
De DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Voor DHPA voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Beleids- en secretariële ondersteuning
  • Coördinatie alle activiteiten
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen en technische commissie
  • Organisatie evenementen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van jaarverslag
  • Websitebeheer

http://dhpa-online.nl

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.