Vereniging Warmtepompen

Vereniging Warmtepompen (voorheen DHPA) speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. Onze leden dragen met hun warmtepompen sterk bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Rond de groeiende inzet van warmtepompsystemen spelen veel partijen een rol en is een diversiteit aan doelstellingen gemoeid. Doelstellingen op het terrein van o.m. geluid, bouw en politiek. Binnen de keten maken wij ons hard voor uw positie als leverancier of fabrikant van warmtepompen. Het doel: de integratie van warmtepompsystemen voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen met als einddoel reductie van CO2-emissie.

https://warmte-pompen.nl/

Voor de Vereinging Warmtepompen voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Beleids- en secretariële ondersteuning
  • Coördinatie alle activiteiten
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen en technische commissie
  • Organisatie evenementen
  • Financiële en ledenadministratie
  • Verzorgen van jaarverslag
  • Websitebeheer

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.