Bodemenergie

BodemenergieNL is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die aan open en gesloten bodemenergie systemen werken in Nederland. Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond en op die manier gebruik van fossiele energie verminderen of vermijden. Als we in Nederland in 2050 geen gas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. BodemenergieNL zet zich in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen. https://bodemenergienl.nl

Voor Bodemenergie voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie
  • Beleids- en secretariële ondersteuning van het bestuur
  • Administratieve Ondersteuning Gebruikersplatform
  • Organisatie en administratie cursussen en werkgroepen
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie evenementen
  • Communicatie strategie
  • Verzorgen communicatie bv digitale nieuwsbrief, websitebeheer

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.