AWH

De Aannemersvereniging Waterbouwkundige Heiwerken (AWH) behartigt de belangen van haar leden en bevordert de belangen van de aannemers op het gebied van waterbouwkundige heiwerken. De AWH promoot de bedrijfstak, bevordert innovatie en research, heeft de cursus Werken op het Water ontwikkeld en staat de leden bij in de behartiging van hun belangen.

Voor de AWH voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Secretariaatsvoering
  • Ledenadministratie en financiële administratie
  • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
  • Organisatie van bijeenkomsten en vergaderingen

 

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.