De ANT

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is de beroepsorganisatie die de belangen behartigt van in Nederland werkzame tandartsen, gedifferentieerde tandartsen en tandarts-specialisten.

Voor de ANT voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

  • Uitgeven vakblad Dentz, rubriek ‘tANTwoord is het orgaan van de ANT.
  • Diverse communicatiewerkzaamheden, zoals ontwikkeling huisstijl, communicatiemiddelen.
  • Uitgeven ANT Ledengids en ANT Afsprakenboeken.

www.ant-online.nl

Opdrachtgevers

Diversiteit en verscheidenheid

Bij  APPR Hét Brancheburo kan iedere organisatie terecht, van welke omvang die ook is en uit welke sector die ook komt. We hebben alle disciplines in huis om op ieder vlak organisaties te ontwikkelen en van dienst te zijn. We hanteren modellen voor grotere en kleinere organisaties.

Uit verschillende sectoren

Binnen ons opdrachtgeversbestand zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: de (semi)gezondheidszorg, bouw, techniek, voeding, industrie, overheid en dienstverlening. Organisaties kunnen paritaire commissies zijn, patiënten- en beroepsverenigingen of brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Maar ook voor particuliere bedrijven zijn we actief op het gebied van communicatie of secretariaatswerkzaamheden.