Vexpan lunchbijeenkomst

Op donderdag 13 februari a.s. vindt er van 12.00 uur tot 14.00 uur een Vexpan lunchbijeenkomst plaats bij Hajé te Nieuwegein over de gevolgen van autoluwe steden voor parkeren.

(Let op: de lunchbijeenkomsten vonden in 2019 plaats in het BOVAGhuis in Bunnik, dit is gewijzigd!)

Nederlandse steden staan voor zeer complexe ruimtelijke opgaven. Allereerst wordt er de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners verwacht. Zo gaat bijvoorbeeld de stadsregio Den Haag 100.000 nieuwe inwoners verwelkomen. Het wordt daarmee drukker in een al drukke stad. Een gevolg hiervan is een overbelast openbaar vervoersysteem en wegen die steeds vaker vollopen. Tegelijkertijd moet mobiliteit duurzamer en wensen we niet nog meer verkeersonveiligheid. Ook wordt, in toenemende mate, de beschikbare ruimte in steden schaarser.

Klik hier voor meer informatie