VEXPAN LUNCHBIJEENKOMST: DE INVLOED VAN MAAS OP DE PARKEERSECTOR

Voor onze opdrachtgever Vexpan organiseren wij op 19 september de lunchbijeenkomst De invloed van MaaS op de parkeersector.

Het wordt steeds duidelijker dat parkeren onderdeel is van Mobility as a Service (MaaS). Tijdens de lunchbijeenkomst op 19 september a.s. van 12.00 uur tot circa 14.00 uur in het BOVAGhuis in Bunnik zal het Ministerie van Infrastructuur meer vertellen over de start van zeven pilots die MaaS een grote stimulans gaan geven. Empaction zal vervolgens ingaan op wat MaaS voor gemeenten kan betekenen.

MAAS EN DE PARKEERSECTOR

door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW):

Dit jaar starten de zeven nationaal opschaalbare pilots die Mobility as a Service een grote stimulans gaan geven. Deze pilots in verschillende regio’s en gericht op verschillende doelen maken onderdeel uit van een veel groter MaaS-ecosysteem met 24 consortia en onderlinge afspraken over level playing field, datadelen, privacy, enzovoort. Het idee is dat de verschillende MaaS-aanbieders met hun apps integrale diensten gaan bieden voor alle mogelijke vormen van vervoer rond informeren, boeken en betalen. Reizen met een app zal voor mensen in Nederland vanzelfsprekend worden.

We denken dat voor veel mensen een parkeerdienst het logische sluitstuk is van hun verplaatsing en dat parkeren dus een ideale toevoeging is aan MaaS. Zo wordt nu ook gekeken naar informatie over laadpalen.

De parkeersector heeft zelf al belangrijke stappen gezet met het bieden nieuwe vormen van dienstverlening aan klanten en het organiseren van platforms. Misschien zijn er al meer stappen gezet richting MaaS. Tijdens de Vexpan lunchbijeenkomst wil het Ministerie van IenW daar graag over doorpraten, waarbij ook wordt ingaan op de rolverdeling (ministerie, regio’s, MaaS dienstverleners en vervoeraanbieders).

Lees verder en meld u aan op: www.vexpan.nl