Vergadering Vexpan Commissie Gemeenten

De Commissie Gemeenten van Vexpan komt op vrijdag 14 april a.s. bij elkaar in Naarden voor haar commissievergadering. De Vexpan Commissie Gemeenten faciliteert de communicatie tussen de gemeenten op het gebied van parkeren. De commissie voert intensief overleg over actuele parkeerdossiers. Naast kennisuitwisseling tussen gemeenten wordt verbinding gelegd met marktpartijen en belangenorganisaties.

Lees voor meer informatie over de Vexpan Commissie Gemeenten de website van Vexpan.