SPOT organiseert Workshop Zorgcoöperaties

De zorgcoöperatie, waarin zorgvragers of zorgaanbieders gezamenlijk zorg inkopen of samenwerken, komt steeds vaker voor. Maar wat zijn nou eigenlijk de voordelen van samenwerking in een coöperatie en wat zijn belangrijke aandachtspunten?
Samen met Kennedy Van der Laan organiseren we een verhelderende workshop waarin de voorgenoemde vragen centraal staan.

Naast een algemene toelichting op de (zorg)coöperatie als entiteit, de rechten en plichten van leden van een coöperatie, alsmede de belangrijkste aspecten van de governance in een dergelijke coöperatie, zal ondermeer worden besproken of coöperaties geschikt zijn voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders om gezamenlijk zorg in te kopen.
In de workshop worden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht. Ook zullen de mededingingsrechtelijke aspecten van samenwerking in een zorgcoöperatie worden behandeld.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

12:45 uur     Ontvangst
13:00 uur     Aanvang
14:15 uur     Pauze
16:00 uur     Afsluiting

Over de sprekers
De workshop wordt gegeven door Fenna van Dijk (advocaat gezondheidszorg) en Annemieke van der Beek (advocaat compliance en mededinging).

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van thuis- en woonzorgorganisaties. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Meer informatie over SPOT, deze workshop en andere activiteiten vindt u hier.