Organisatie expertmeeting voor Platform Geothermie

Namens de Stichting Platform Geothermie organiseren we op 29 januari a.s. de Expertmeeting Masterplan Aardwarmte bij het BOVAGhuis .

Deze middag wordt bijgepraat over de stand van zaken van het Masterplan Aardwarmte en zijn er 2 werksessies van ieder een uur. De zes thema’s uit het Masterplan staan hierbij centraal.

Klik hier voor meer informatie