Lunchbijeenkomst: Hoe krijgt u de reputatie die u wilt hebben?

20 juni 2018 van 9:30 – 12:30 uur (met lunch)

Lunchbijeenkomst: Hoe krijgt u de reputatie die u wilt hebben?

De verwachtingen van de buitenwereld van uw brancheorganisatie of beroepsvereniging verandert razendsnel. De wijze waarop anderen denken over uw vereniging is dan ook van groot belang. Het spreekt daarom voor zich dat hiervoor uw identiteit en reputatie de belangrijkste succesfactor is. In deze bijeenkomst krijgt u handvatten hoe u via een corporate story vorm geeft aan uw identiteit en reputatie.

  • Hoe zorgt u ervoor dat u écht het verschil kunt maken?
  • Hoe betrekt u medewerkers bij een ambitie waar ze voor willen gaan?
  • Hoe laat u in uw communicatie zien waar uw brancheorganisatie of beroepsvereniging voor staat?

Hoe staat ’t met uw reputatie?
Beeldvorming is iets ongrijpbaars. Als mensen een duidelijk en positief beeld hebben over uw organisatie, dan plukt u daar meestal ook de vruchten van. Is de beleving echter diffuus, dan is het zaak om klaarheid te scheppen en gericht aandacht te schenken aan het versterken van de reputatie en beeldvorming. Dat is vooral in non-profit organisaties geen vanzelfsprekendheid.

Het goede nieuws is dat alles wat u nodig heeft, al in de kiem aanwezig is.

Vertel het échte verhaal
Wat u waardeert, wat goed gaat en wat u wil bereiken, vertelt u in een ‘corporate story’. Zo maakt u met uw eigen organisatieverhaal uw kracht zichtbaar voor de binnen- en buitenwereld. Het verhaal zorgt voor interne samenhang en een eenduidige uitstraling, maakt abstracties als waarden, missie en visie persoonlijk. Het voegt beleving toe aan uw identiteit en doordrenkt bewust en onbewust houding en gedrag van belanghebbenden.

Verhaalkracht toepassen
Uw organisatieverhaal vormt de basis van uw communicatie en is concreet zichtbaar voor al uw doelgroepen. Het verhaal is de toetssteen voor interne communicatie en profilering, voor werving en selectie en voor scholing en ontwikkeling van professionals. Het verhaal of een samenvatting daarvan is zichtbaar in uw beleidsplan en bestuursverslagen, op uw publiekswebsite, uw sociaal intranet en in informatie- en voorlichtingsfolders. Bovendien blijft het verhaal voortdurend betekenisvol door het te illustreren met persoonlijke praktijkverhalen, bij voorkeur in de vorm van videoregistraties.

Programma (van 09.30 uur – 12.30 uur incl. lunch)

In deze lunchbijeenkomst wordt ingegaan op de essentie van verhalen en behandelen we de kenmerken van een appellerend verhaal. Daarbij worden de principes van de hero’s journey gepresenteerd. In het tweede gedeelte bekijken we hoe beeldvorming letterlijk leidt tot specifieke associaties en leert u hoe u met uw waardengestuurd organisatieverhaal die beelden kunt beïnvloeden. Bovendien ontdekt u welke vragen ertoe doen om uw ‘bedoeling’ helder te krijgen en maakt u kennis met de kracht van archetypen voor uw positionering.

Over de cursusbegeleider

Wie is Raymond Godding?

Raymond Godding is verhalenmaker, communicatie-adviseur en procesbegeleider. Hij helpt organisaties om hun identiteit en ambities betekenisvol te maken en gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Door middel van storytelling- en dialoogmethodieken worden waarden en kwaliteiten tastbaar, ervaren mensen hun gezamenlijke kracht en voelen ze verbinding en beleving bij de gewenste werkelijkheid. Hij schreef de publicatie: ‘Organiseren met zin, waardenvolle verhalen’.

Doelgroep
* Bestuurders en toezichthouders van beroepsverenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten :
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht)

Met deze -gratis- workshop kunt u actief aan de slag gaan met uw identiteit en reputatie? Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis!

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst.