Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt volledig digitale algemene ledenvergadering mogelijk

Deze noodwet (verlengd tot 1 juni 2021) lost een aantal knelpunten op voor verenigingen en stichtingen in de organisatie en besluitvorming van en tijdens algemene ledenvergaderingen.

Samengevat wordt het volgende geregeld:

  • ALV’s en bestuursvergaderingen kunnen volledig digitaal worden georganiseerd;
  • De jaarverantwoording kan door het bestuur van een vereniging of stichting met maximaal vier maanden worden uitgesteld, zonder dat instemming van de Algemene Vergadering of een ander bevoegd orgaan nodig is;
  • Besluiten in volledig elektronische vergaderingen die in strijd met de statuten op of na 16 maart 2020 hebben plaatsgevonden blijven onder voorwaarden geldig.

Download de Notitie tijdelijk wet COVID-19

Heeft u vragen, neem dan contact op met info@apprhbb.nl of 035 – 694 28 78.