Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt volledig digitale algemene ledenvergadering mogelijk

Deze noodwet lost een aantal knelpunten op voor verenigingen en stichtingen in de organisatie en besluitvorming van en tijdens algemene ledenvergaderingen.

Samengevat wordt het volgende geregeld:

  • ALV’s en bestuursvergaderingen kunnen volledig digitaal worden georganiseerd;
  • De jaarverantwoording kan door het bestuur van een vereniging of stichting met maximaal vier maanden worden uitgesteld, zonder dat instemming van de Algemene Vergadering of een ander bevoegd orgaan nodig is;
  • Besluiten in volledig elektronische vergaderingen die in strijd met de statuten op of na 16 maart 2020 hebben plaatsgevonden blijven onder voorwaarden geldig.

Voor een praktische notitie: klik hier

Heeft u vragen, neem dan contact op met info@apprhbb.nl of 035 – 694 28 78.