Vexpansie 4, 2015

Vexpansie 4 is onlangs verschenen.

  • Innovatietour en nieuwjaarsreceptie Markthal Rotterdam
  • Mededinging in parkeerland
  • RFID labels aan fietsen
  • Private kwaliteitsborging, wat merkt u ervan?

Hieronder kunt u Vexpansie online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.