Spotter

Spotter is het vakblad van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW). Het vakblad informeert aan de leden en relaties van NBPW over ontwikkelingen en actualiteiten in de branche, die door NBPW worden ‘gespot’. Aan toezending van dit vakblad zijn geen kosten verbonden.

Vooralsnog verschijnt Spotter 2 à 3x per jaar in een oplage van 650 stuks.

Spotter online lezen

Hieronder kunt u Spotter online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Contact

Neem voor meer informatie over Spotter contact op met:

Redactie: Anya Vos, 035 694 28 78 anya@appr.nl
Adverteren: Herman Wessels, 035 694 28 78 herman@appr.nl