Author Archive

Andrea Bes

Organisatie assistent

Andrea is verantwoordelijk voor het secretariaat van diverse klanten

 

Lunchbijeenkomst: In hoeverre is uw vereniging al AVG-proof?

18 april 2018 van 09.30 – 12.30 uur (met lunch)

Hoe kunt u de kracht van datamanagement toepassen zonder daarbij de regels te overtreden?

In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking. De GDPR vervangt de regels van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op 25 mei 2018 moeten álle organisaties – dus niet alleen multinationals en andere grote organisaties! – GDPR compliant zijn, maar de praktijk leert dat dat nog lang niet altijd het geval is.
“Maar we hebben toch nog de tijd?” zult u nu wellicht opmerken. Dat klopt, maar er moet ook nog veel gebeuren wil die datum gehaald worden.

Voldoet uw organisatie vanaf 25 mei 2018 nog niet aan alle verplichtingen van de GDPR, dan loopt uw organisatie het risico op hoge boetes (en slechte publiciteit). In bepaalde gevallen loopt u zelf mogelijk zelfs het risico om als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden!

Tijdens deze workshop praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de GDPR en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk, maar ook wordt deze wet in de context van datamanagement geplaatst, zodat u kunt bepalen in hoeverre uw vereniging AVG-proof is..

We gaan daarbij onder andere in op de volgende items:

 • Gebruik van data
 • De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
 • Hoe voorkomt u een datalek en wat moet u doen als zich toch een datalek voordoet?
 • Is het nodig een privacy officer aan te stellen?
 • Verwerkersovereenkomst
 • Concreet zaken praktisch oppakken

Geen ingewikkeld juridisch verhaal, maar bruikbare handvatten waarmee u kan toetsen of de dataverzameling binnen uw vereniging of organisatie al voldoet aan de nieuwe wetgeving. En als deze niet voldoet, wat u als bestuurder kunt doen om ervoor te zorgen dat dit alsnog gerealiseerd wordt.

Verder is er de gelegenheid uw eigen concrete vragen vooraf aan Job voor te leggen en daarover met hen en uw mede-deelnemers in discussie te gaan.


Programma

Workshop deel 1
Datamanagement en wetgeving 09.30 – 10.45 uur
Pauze 10.45 –  11.00 uur
Workshop deel 2 11.00 –  12.30 uur
Beantwoorden vragen, lunch en discussie


De workshopbegeleider

Wie is Job van Dooren?

Job van Doorend EasydusJob van Dooren is partner bij Easydus te Eindhoven. Easydus integreert en automatiseert eenvoudig dataverzameling, persoonlijke communicatie, betalingen en generatie van specifieke documenten, Dagelijks krijgt hij met de nieuwe wetgeving te maken. Het valt hem op dat veel beroepsverenigingen, brancheorganisaties en stichtingen veel praktische zaken nog niet op orde hebben. Wij hebben hem bereid gevonden zijn verhaal en kennis met u te delen.

Doelgroep

 • Directeuren, bestuurders, voorzitters en toezichthouders van brancheorganisaties, en beroepsverenigingen.
 • Verenigingen en stichtingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten

Geen. Bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht.

Met deze -gratis- inspiratiesessie over de privacywetgeving herkent u uw aansprakelijkheden ten aanzien van dit onderwerp en kent u de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis! 

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst

Basiscursus: Inleiding tot het vak van besturen!

Of u nu professioneel bestuurder bent of als vrijwilliger op een bestuurspositie bent aangeland: Besturen is een vak. Het maakt in wezen niet uit of het nu een relatief kleine stichting of een grote beroepsorganisatie met landelijke dekking is; er worden eisen gesteld aan de taak- en rolvervulling van en door een bestuurder.

De Nederlandse wetgever eist een behoorlijke taakvervulling; de maatschappelijke omgeving kan veeleisend en kritisch zijn; de media kan er bovenop springen als iets niet goed gaat; nieuws verspreidt zich razendsnel via bijvoorbeeld social media en de achterban heeft hoge verwachtingen. Kortom, de uitdagingen zijn er maar de risico’s ook!

Doelstelling

De cursus “Inleiding tot het vak van besturen” biedt u een interactieve en praktische introductie over het aansturen van een maatschappelijke organisatie. De deelnemers vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan organisaties en brengen met elkaar een hoop (praktijk)kennis aan tafel. Na deze workshop heeft u een goed overzicht van de specifieke basiskennis ten aanzien van de taken en de verantwoordelijkheden die een bestuurder nodig heeft, de rolverdelingen van bestuur en toezicht, de actuele ontwikkelingen op dat terrein en heeft u uw eigen ‘handvatten’ vastgesteld.

programmatekstbold

Voorbereiding

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep

 • De cursus is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders van maatschappelijke organisaties. (beroepsvereniging, brancheorganisatie of andere belangenvereniging, stichting e.d).
 • Bestuurders op alle niveaus die de bestuurskennis willen opfrissen.

Investering:

De kosten bedragen € 175,- per persoon exclusief btw. Dit is inclusief een aangeklede borrel met uw collega-bestuurders.

Cursusbegeleider

lars hooning Bestuurscursus hooningconsult
Lars Hooning – partner van Hooning Consult – heeft een ruime ervaring in bestuur, management en public affairs en deelt deze kennis graag met u.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Cursus Preventie Academie van het Ivoren Kruis

Op vrijdag 23 juni a.s. vindt bij APPR Hét Brancheburo ‘Management van Gewoon Gaaf in de praktijk’ plaats. Het is een praktische cursusdag oor tandartsen en mondhygiënisten met ruimte voor oefenen van motiverende gesprekstechnieken (rollenspellen).
De cursusdag wordt georganiseerd door de Preventie Academie van het Ivoren Kruis.

Bekijk voor meer informatie de website van het Ivoren Kruis.

 

SPOT: Masterclass Privacy in de zorg/veilig databeheer

SPOT organiseert op maandag 27 maart a.s. bij APPR Hét Brancheburo een Masterclass Privacy in de zorg/veilig databeheer voor haar leden.

In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. De Masterclass Privacy in de zorg/veilig databeheer bestaat uit twee delen. In het eerste deel licht jurist en privacy-specialist Jean Paul van Schoonhoven de leden in over de veranderingen, aandachtspunten en benodigde acties. Het tweede deel van de sessie deelt de bekende onderzoeksjournalist Brenno de Winter zijn ervaringen op het gebied van privacy.

Bekijk voor meer informatie de website van SPOT.

Lunchbijeenkomsten

Voor Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland, worden jaarlijks een aantal lunchbijeenkomsten georganiseerd. In een informele setting wordt een thema uitgediept. Tijdens de bijeenkomsten geven vakgenoten presentaties en bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook inhoudelijke discussies worden op prijs gesteld. Het doel van de lunchbijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Desirée Suoth

Communicatie

Desirée is verantwoordelijk voor communicatie, websites en social media voor diverse opdrachtgevers.

Anouk Aal

Communicatie

Anouk is verantwoordelijk voor de communicatie en evenementen voor diverse klanten.

Samira Bellali

Financiën

Samira verzorgt voor diverse klanten de financiële administratie.

Robbert van Dommelen

Sales

Robbert is verantwoordelijk voor de commercie van de uitgeverij.

Vexpan

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland, een branchevereniging voor alle in de parkeerbranche betrokken partijen. Adviesbureaus, bouwbedrijven, dienstverleners op parkeergebied, exploitanten, gemeenten, installatiebedrijven, leveranciers van parkeerapparatuur, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen Vexpan.

Voor Vexpan voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleidsondersteuning
 • Secretariaat
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van communicatiemiddelen zoals jaarverslag en digitale nieuwsbrief
 • Websitebeheer
 • Social media

www.vexpan.nl

NCV

De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) zet zich in voor mensen met coeliakie en dermatitis herpetiformis. Meer dan 14.000 volwassenen en kinderen zijn aangesloten. Dat aantal groeit jaarlijks, want steeds meer mensen krijgen de diagnose coeliakie.

Voor de NCV voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Faciliteren thuisbasis
 • Website- en nieuwsbriefbeheer
 • Vormgeving van Glutenvrij Magazine, het magazine voor leden en donateurs van de NCV.
 • Financiële en ledenadministratie
 • Salarisadministratie
 • Kwaliteitsmanagement

www.glutenvrij.nl

Uitnodiging Citroën Dealerdag 2015

Uitnodiging Citroen DealerdagDealers en relaties van de Vereniging van Citroën Contractanten (VCCN) werden uitgenodigd voor de jaarlijkse dealerdag die plaatsvond op 24 september jl. Middels een fluweelzachte uitnodiging ontving men een uitnodiging voor een volledige verzorgde dag/avond rond het IJ in Amsterdam. Ook partners waren meer dan welkom.  APPR verzorgde de uitnodiging en communicatie rondom deze dealerdag, en was verantwoordelijk voor de organisatie.

 

 

FM(n) Plaza

FM(n)Plaza was gedurende drie beursdagen een inspirerende ontmoetingsplek  op de beurs Facilitair voor vele FMN leden en andere bezoekers. APPR vervulde een rol in het projectteam en nam daarmee verantwoordelijkheid voor de organisatie. Tevens was de huisttijlontwikkeling: ontwikkeling logo, achterwand en andere communicatiemiddelen voor rekening van APPR.

Werving en selectie voor Thales Nederland

APPR zorgde voor de totstandkoming van diverse communicatiemiddelen ten behoeven van de werving en selectie voor Thales Nederland.

Thales

Vormgeving meerjaren beleidsplan NCV

De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) heeft een meerjaren beleidsplan opgesteld voor de periode 2015 – 2018. Het meerjaren beleidsplan is in digitale vorm uitgebracht, vormgegeven voor de ipad. APPR was verantwoordelijk voor de vormgeving van het meerjaren beleidsplan.


Met dit plan geeft het bureau en bestuur van de Nederlandse Coeliakie Vereniging, de NCV, met bijdragen van haar leden, donateurs, vrijwilligers, bij haar aangesloten diëtisten en aan haar verbonden artsen in de Medische Adviesraad, invulling aan de beloften die de vereniging doet aan al haar leden en mensen die lid worden. Lees meer hierover op www.glutenvrij.nl.

 

 

 

 

FRAPA

The mission of FRAPA – the Format Recognition and Protection Association – is, quite simply, to be the home of international format business by providing protection and information for producers, creators and distributors all over the world.

FRAPA is gehuisvest bij APPRHBB in Naarden. Tevens verzorgt APPRHBB de financiële administratie en het websitebeheer voor FRAPA.

www.frapa.org

Stichting SKKB

De Stichting Stimulering Kennisontwikkeling Kwaliteitsbeheersing Bouwconstructies (SKKB) verleent door middel van subsidies een bijdrage aan het stimuleren van ontwikkelingen, onderwijs en kennisoverdracht op het gebied van kwaliteitsbeheersing in met name de betonbouw. Stichting SKKB beschouwt het leveren en beheersen van kwaliteit als een belangrijke garantie voor een veilige en duurzaam gebouwde omgeving.

Voor de SKKB voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Secretariaat
 • Financiële administratie

www.skkb-info.nl

 

VHIG

De VHIG is een beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie binnen instellingen van gezondheidszorg.

Voor VHIG voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Secretariaatsvoering
 • Ledenadministratie en financiële administratie
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie van vergaderingen

www.vhig.nl

VKGO

Samen sterk, kennis delen en sociale contacten. De missie van de Vkgo is het helpen van ondernemers in de communicatieketen om succesvol te zijn door actieve samenwerking te bevorderen, te begeleiden en daarmee verandering te bewerkstelligen.
Vkgo stelt zich ten doel de contacten tussen kleinere grafische ondernemers te faciliteren. Wij organiseren bijeenkomsten en nodigen interessante gesprekspartners uit. Tevens dragen wij zorg voor het doorgeven van ondernemerskennis (Speakerscorner) en het onderhouden van de sociale contacten (Selfcaredag) en het faciliteren van trainingen. (Vkgo Academie)

Met ca. 320 leden is de vkgo een zeer actieve vereniging voor en door leden.

Voor de Vkgo beheert APPRHBB het secretariaat.

www.vkgo.nl

 

Vovas

De VOVAS (Vereniging van onafhankelijke Volkswagen en Audi specialisten) is een nog jonge groep van onafhankelijke autobedrijven die gespecialiseerd is in Volkswagen, Audi, Seat of Škoda. De leden delen gezamenlijke kennis en ervaring. Dat levert synergievoordelen op en met unieke producten en diensten zijn de leden in staat hun klanten professioneel te bedienen.

Voor de VOVAS voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Financiële administratie

www.vovas.nl