Author Archive

Melanie van Dormael

Directie

Melanie is een van de partners van APPR Hét Brancheburo. Melanie houdt zich onder andere bezig met strategie en de interne organisatie.

Eveline Santifort

Verenigingsprofessional

Eveline is als verenigingsmanager verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden van diverse opdrachtgevers.

Dan De Bruyckere

Verenigingsprofessional

Dan is als verenigingsmanager verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden van diverse opdrachtgevers.

Inspiratiesessie: Bestuurdersaansprakelijkheid

20 november 2018 van 14:00 – 18:00 uur (met borrel)

Inspiratiesessie: Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vereniging of stichting wilt u uiteraard de doelen van uw vereniging of stichting zo goed mogelijk nastreven. Uw gedachten zullen daarbij mogelijk niet als eerste uitgaan naar de aansprakelijkheidsrisico’s die u persoonlijk als bestuurder loopt. Maar het kan natuurlijk ook eens tegenzitten. Zeker in een tijd die zich kenmerkt door teruglopende ledentallen en teruggeschroefde subsidies. Verenigingen en stichtingen kunnen failleren en zij kunnen aansprakelijk gesteld worden

En dan?
Hoe zit het in die gevallen met uw persoonlijke positie als bestuurder? Wanneer loopt u persoonlijk risico en wat moet u doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen? U wilt uiteraard niet dat de deurwaarder bij u thuis voor de deur staat. En hoe gaat een curator te werk en wat kunt u als bestuurder verwachten bij een faillissement van de stichting of vereniging?

Programma (Van 14.00 uur tot 18.00 uur incusief borrel)
Armando gaat aan de hand van verschillende voorbeelden uit de rechtspraak en de praktijk in een interactieve inspiratiesessie de do’s en don’ts van het besturen bespreken, bekeken vanuit de aansprakelijkheidsrisico’s die bestuurders persoonlijk lopen. Ook zult u een kijkje krijgen in de keuken van de curator.

Over de cursusbegeleider

Schermafbeelding 2017-05-19 om 09.33.49Wie is Armando Mosele?
Armando -werkzaam bij Valegis Advocaten- is sinds 2001 advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Hij adviseert en procedeert met regelmaat over kwesties die de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders raken. Daarnaast is hij circa 10 jaar werkzaam geweest als curator.

 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep
* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van verenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten :
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht)

Met deze -gratis- Inspiratiesessie over Bestuurdersaansprakelijkheid herkent u voortaan uw aansprakelijkheden. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst

 

Van Kerst t/m Oud en Nieuw zijn wij niet bereikbaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en een sprankelend 2018!

Eward Bartlema

Projectmanager

Eward is als projectsmanager verantwoordelijk voor projecten van diverse opdrachtgevers.

Uitdagingen van de vereniging in de nieuwe economie

Het richting geven aan een vereniging en deze op koers houden is te vergelijken met een schaakspel op meerdere borden. Niet alleen het bestuur en voorzitter zijn actoren, maar zoals u weet ook de leden, het verenigingsbureau en externe stakeholders vormen een uitdaging om het schip van de vereniging op koers te houden. Hoe krijgt u al deze actoren blijvend op een lijn?

Adrie van Duijne is een ervaren, maar vooral bevlogen bestuurder. Hij heeft praktische marketing en saleservaring uit het bedrijfsleven gekoppeld aan de vraagstukken bij een vereniging en deelt deze graag met u. Tijdens deze Inspiratiesessie gaat hij samen met u zoeken naar haakjes die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Items die worden behandeld, zijn;

 • Het belang van een ambitie en leiderschap
 • Het belang van een terriër gedrag met de aaibaarheid van een koala
 • Het Push Pull model
 • Het Senseo denken
 • De uitdagingen van een vereniging in de nieuwe economie
 • Maar bovenal. Hoe wordt de vereniging een teamspeler en niet een verzameling van solisten.

Programma
15.00 uur Inloop
15.30 uur: Start eerste deel:

 • Het opzetten van een gezamenlijke missie volgens het MVSO model
 • Het creëren van draagvlak hiervoor bij alle stakeholders
 • De toegevoegde waarde van de missie van de vereniging bij de uitvoering van haar taken

17.00 uur: korte pauze
17.15 uur: start tweede deel:

Praktijkervaringen

18.00 uur: Start Borrel

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep
* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van verenigingen, ledenorganisaties, fondsen en federaties.
* Verenigingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht).

Aanmelden
Klik hier voor aanmelden. Voor relaties van APPRHBB is het bijwonen van deze bijeenkomst gratis.

Met deze -gratis- Inspiratiesessie over de mogelijkheden die er zijn voor een vereniging herkent u u nieuwe scenario’s. Een fresh-up die iedere bestuurder wel kan gebruiken!

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis! 

Actualiteiten privacy voor bestuurders en toezichthouders

Is uw organisatie al ‘GDPR proof’?
In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in werking. De GDPR vervangt de regels van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op 25 mei 2018 moeten álle organisaties – dus niet alleen multinationals en andere grote organisaties! – GDPR compliant zijn, maar de praktijk leert dat dat nog lang niet altijd het geval is.
“Maar we hebben toch nog bijna een jaar de tijd?” zult u nu wellicht opmerken. Dat klopt, maar er moet ook nog veel gebeuren wil die datum gehaald worden.

Voldoet uw organisatie vanaf 25 mei 2018 nog niet aan alle verplichtingen van de GDPR, dan loopt uw organisatie het risico op hoge boetes (en slechte publiciteit). In bepaalde gevallen loopt u zelf mogelijk zelfs het risico om als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden!

Tijdens deze workshop praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de GDPR en de verschillen met de huidige wetgeving en de gevolgen van de AVG voor de praktijk. We gaan daarbij onder andere in op de volgende vragen:

 • Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?
 • Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?
 • Hoe voorkomt u een datalek en wat moet u doen als zich toch een datalek voordoet?
 • Is het nodig een privacy officer aan te stellen?
 • Moet u een privacy impact assessment laten uitvoeren?

Verder is er de gelegenheid uw eigen concrete vragen vooraf aan de workshopbegeleiders voor te leggen en daarover met hen en uw mede-deelnemers in discussie te gaan.

Programma (Van 14.00 uur tot 18.00 uur (inloop 13.30 uur)

Workshop deel 1 – Nieuwe wetgeving 14.00 – 15.15 uur
Pauze                                                          15.15 – 15.30 uur
Workshop deel 2                                      15.30 – 17.00 uur
Beantwoorden vragen en discussie
Napraten tijdens borrel                          17.00 uur

De workshopbegeleiders.


Wie is Carolien Brederije?

Schermafbeelding 2017-07-12 om 09.30.02Carolien is partner bij Valegis Advocaten en is sinds 1996 advocaat, Zij adviseert ondernemers en instellingen over arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het ambtenarenrecht en over de privacyrechtelijke vraagstukken die daarbij kunnen spelen. Ook staat zij op deze gebieden met regelmaat particulieren (waaronder statutair bestuurders) bij. Carolien doceert geregeld op het gebied van arbeidsrecht en zij is ook bestuurlijk actief.

 

Wie is Daphne Jerphanion ?

Daphne Jerphanion en Carolien Brederije van Valegis Advocaten verzorgen bij Bestuurderscentrum de inspiratiesessie over Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders.Daphne heeft na haar afstuderen in 2011 als advocaat gewerkt bij een van de grootste advocatenkantoren in Nederland. Daar heeft zij geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Bij Valegis Advocaten specialiseert Daphne zich in het ondernemingsrecht in het algemeen en het contractenrecht in het bijzonder, met speciale aandacht voor het privacyrecht. Tijdens haar studie heeft Daphne zich als bestuurslid actief ingezet voor een stichting die juridische bijstand biedt aan (onvermogende) particulieren.

 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep
* (Aspirant) bestuurders en toezichthouders van brancheorganisaties, beroepsverenigingen en stichtingen.
* Verenigingen en stichtingen die bezig zijn met veranderen.

Kosten :
Geen (bij annulering of no-show worden wel organisatie kosten in rekening gebracht).

Met deze -gratis-  Inspiratiesessie over de privacywetgeving herkent u uw aansprakelijkheden ten aanzien van dit onderwerp en kent u de gevolgen van de AVG voor de praktijk. Wat iedere bestuurder eigenlijk moet weten!

Aanmelden
Klik hier voor aanmelden. Voor relaties van APPRHBB is het bijwonen van deze bijeenkomst gratis.

De essentie van onze Inspiratiesessies; Verbinden op inhoud in een kleinschalige en vertrouwelijke omgeving en met praktijkgerichte tips naar huis! 

Mariëlle van Teeffelen

Financiën

Mariëlle is verantwoordelijk voor finance en control.

Alex Reinders

Verenigingsprofessional

Alex is als senior adviseur verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden van diverse opdrachtgevers.

Fatima Chehtite

Financiën

Fatima verzorgt voor diverse klanten de financiële administratie.

IGOV vergadering

Op donderdag 22 juni vindt het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) plaats. Het IGOV is een vast onderdeel van de stichting OVLNL, die de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders vertegenwoordigd. Voor OVLNL voert APPRHBB diverse werkzaamheden uit.

 

Ledenvergadering VVGW

Op dinsdag 13 juni a.s. vindt de Ledenvergadering plaats van de Vereniging voor Veilig & Gezond Werken VVGW (voorheen bekend als AVAG). VVGW is een branchevereniging die zich sinds de oprichting in 1994 inspant voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving.

Lees meer over onze opdrachtgevers.

 

SPOT: Masterclass Zorgcontractering

SPOT organiseert op maandag 29 mei a.s. bij APPR Hét Brancheburo een Masterclass over zorgcontractering.

Zorgcontractering is een vak op zich. In de Masterclass Zorgcontractering wordt er enerzijds ingegaan op de (voorlopige) wijzigingen 2018 en anderzijds op hoe men zich als zorgaanbieder kunt voorbereiden op het zorgverkoopproces.

Bekijk voor meer informatie de website van SPOT.

Vexpan lunchbijeenkomst en ALV

Op donderdag 18 mei a.s. is Vexpan te gast bij APPRHBB, het bureau van Vexpan. De dag wordt gestart met de bestuursvergadering van Vexpan. Vanaf 11.30 uur verwelkomen wij de gasten voor de Vexpan lunchbijeenkomst over de airbnb’s van parkeren. Welke invloed hebben de parking brokers op het multigebruik van (semi)private maar ook publieke garages?

Om 15.00 uur licht het bestuur haar activiteiten toe tijdens de Vexpan Algemene Ledenvergadering. Speciaal voor leden die zich actief inzetten voor Vexpan (in de diverse commissies e.d.) is er na afloop een workshop over netwerken en een informele borrel.

Dat we deze dag mogelijk kunnen maken is dankzij de faciliteiten die wij in in ons kantoor en met ons vergadercentrum in huis hebben.

VBR Ledenbijeenkomst kennisdelen

Op dinsdag 9 mei a.s. vindt de VBR Ledenbijeenkomst plaats. Het delen van kennis staat tijdens deze bijeenkomst centraal.

De VBR (Vereniging van Gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven) wordt gevormd door de top van bedrijven in Nederland die zich speciaal toeleggen op het constructief repareren en onderhouden van beton. Voor de VBR voert APPRHBB onder andere het secretariaat en de leden- en financiële administratie.
Lees hier meer over onze opdrachtgevers.

Vergadering Vexpan Commissie Gemeenten

De Commissie Gemeenten van Vexpan komt op vrijdag 14 april a.s. bij elkaar in Naarden voor haar commissievergadering. De Vexpan Commissie Gemeenten faciliteert de communicatie tussen de gemeenten op het gebied van parkeren. De commissie voert intensief overleg over actuele parkeerdossiers. Naast kennisuitwisseling tussen gemeenten wordt verbinding gelegd met marktpartijen en belangenorganisaties.

Lees voor meer informatie over de Vexpan Commissie Gemeenten de website van Vexpan.

SPOT: Masterclass Zakelijk Lobbyen in de publieke sector

SPOT organiseert op donderdag 20 april a.s. bij APPR Hét Brancheburo een Masterclass Zakelijk Lobbyen in de publieke sector.

In de Masterclass Zakelijk Lobbyen in de publieke sector geeft lobbydeskundige Erik van Venetië zijn visie op effectief lobbyen in de publieke sector. Hij deelt daarbij ondermeer zijn ervaringen die hij heeft opgedaan bij gemeenten en geeft gericht advies over de juiste benadering van gemeenten.

Bekijk voor meer informatie de website van SPOT.

Anya Vos

Eindredacteur en communicatie

Anya is verantwoordelijk voor het uitgeven van diverse vakbladen en voor de corporate communicatie.

Anita de Vries

Organisatie assistent

Anita is verantwoordelijk voor diverse examens en persoonscertificeringstrajecten voor diverse opdrachtgevers.

Jacqueline van Stiphout

Verenigingsprofessional

Jacqueline is als verenigingsmanager verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van diverse opdrachtgevers.

Jan Emmens

Directie

Jan is een van de partners van APPR Hét Brancheburo. Jan houdt zich onder andere bezig met financiën en ICT.

Helga Bender

Receptie

Helga is verantwoordelijk voor de receptie en het officemanagement.

Femke Kuipers

Organisatie assistent

Femke is verantwoordelijk voor het secretariaat van diverse opdrachtgevers.

Redactievergadering Vexpansie

Vexpansie is het officiële ledenmagazine van Vexpan, maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren, een onmisbaar middel voor professionals in de parkeersector om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. Vanuit APPR Hét Brancheburo wordt de commissie professioneel ondersteund door onze uitgeverij. Naast de eindredactie zijn wij ook verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad.

 

Agnes van Laar

Organisatie assistent

Agnes is verantwoordelijk voor het secretariaat van diverse klanten.

Gerda van Ewijk

Organisatie assistent

Gerda is verantwoordelijk voor het secretariaat van meerdere klanten en voor HRM.

Ellen Pelgrim

Organisatie assistent

Ellen is verantwoordelijk voor het secretariaat van diverse opdrachtgevers.

Jantine Bosker

Verenigingsprofessional

Jantine is als senior adviseur verantwoordelijke voor de beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden van diverse klanten. Daarnaast houdt Jantine zich bezig met kwaliteitsmanagement.

Instituut CEC

Instituut CEC is gespecialiseerd in alle VCA -examens en in examens Face Fit-tester. Deze examens verzorgen wij zowel voor particulieren als voor bedrijven en opleiders.

Voor ICEC voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Inplannen en afnemen van examens
 • Beschikbaar stellen van examen lokalen
 • Bijhouden van registers
 • Onafhankelijke telling voor Administratieve Instemming Antenneconvenant

www.instituutcec.nl

Ivoren Kruis

Een gezonde mond is de wens van iedereen. Het Ivoren Kruis speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en voorlichting in de mondgezondheid. Het Ivoren Kruis zet zich al meer dan 100 jaar in voor de bevordering van mondgezondheid. De bedrijfsvoering van het Ivoren Kruis is ondergebracht bij APPR Hét Brancheburo. Naast verenigingsmanagement en leden- en financiële administratie, verzorgen wij de communicatie voor het Ivoren Kruis.

Voor het Ivoren Kruis voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleidsondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van communicatiemiddelen zoals jaarverslag en digitale nieuwsbrief
 • Websitebeheer

www.ivorenkruis.nl

STEK

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. STEK is er voor alle partijen die in aanraking komen met de koudebranche zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid. De pijlers van STEK zijn: bedrijfscertificering, examinering en kennisoverdracht.

Voor STEK voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- en secretariële ondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer
 • Schemabeheer voor het STEK certificaat
 • Ontwikkelen en afnemen examens

www.stek.nl

 

SPOT

SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige Thuis- en Woonzorgaanbieders. SPOT is er van overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn van de cliënt. Bij de vereniging zijn meer dan 80 zorgaanbieders aangesloten.

Voor SPOT voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- secretariële ondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer

www.verenigingspot.nl

 

SBCA

SBCA, Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten, heeft als doelstelling het beheren van de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’. Hierbij staat de kwaliteit van de arbodienstverlening centraal.

Voor SBCA voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- en secretariële ondersteuning
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer

www.sbca.nl

VPN

De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)  heeft ten doel: Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. VPN wil het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Voor VPN voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Notuleren van vergaderingen
 • Secretariële ondersteuning
 • Financiële en deelnemersadministratie

www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Monet

Monet is een vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Daarnaast geeft Monet hier voorlichting over.

Voor Monet voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- en secretariële ondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer

https://monet.nl

KLAIR

Branchevereniging KLAIR staat voor Kwaliteit Levering Afvalcontainers de Implementatie en Registratie hiervan. De leden van KLAIR bestaan uit bedrijven die zich bezighouden met de productie en levering van kunststof afvalcontainers, ondergrondse en halfondergrondse containers en hierop eventueel identificatiesystemen aanbrengen en deze implementeren.

Voor KLAIR voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- en secretariële ondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer

www.klair.nl

PS 6, 2015

Met het thema Machines, (reinigings)middelen en materialen lezen we onder andere over de recycling van een schoonmaakmachine. En vervangt een glasrobot binnenkort onze glazenwassers? Ook leest u over machines en arbeidsrecht: Aan welke voorschriften moet een werkgever zoal denken?

Hieronder kunt u PS 6 online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Proper Magazine 4, 2015

Proper Magazine 4 is onlangs verschenen. Proper Magazine is het vakblad voor een ieder in België die zich professioneel met schoonmaken bezig houdt. In dit nummer leest u onder ander over recyclinginitiatief European Cleaning Machines Recycling (ECMR). Ook komen de ins&outs over de Interclean Innovation Awar aan bod.

Hieronder kunt u Proper Magazine 4 online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Vexpansie 4, 2015

Vexpansie 4 is onlangs verschenen.

 • Innovatietour en nieuwjaarsreceptie Markthal Rotterdam
 • Mededinging in parkeerland
 • RFID labels aan fietsen
 • Private kwaliteitsborging, wat merkt u ervan?

Hieronder kunt u Vexpansie online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Feestelijke dag voor dealers Citroën

Citroen DealerdagOp 24 september jl.  werden dealers van de Vereniging van Citroën Contractanten (VCCN) samen met hun partners ontvangen in het Filmmuseum EYE, waar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvond. Dealers werden hier geïnformeerd over de stappen die de vereniging onderneemt. Tijdens de ledenvergadering werd voor de partners, die ook meer dan welkom waren deze dag, een rondleiding verzorgd door het bijzondere gebouw.
Na een borrel in de naastgelegen Tolhuistuin stonden twee boten klaar voor een ‘Running Dinner’; een verrassende en afwisselende avond met een bezoek aan twee toprestaurants aan het water. We kijken terug op een geslaagd evenement waarbij netwerken centraal stond. APPR verzorgde de communicatie rondom deze dealerdag, en was verantwoordelijk voor de organisatie.

Vormgeving folder ANT Workshops

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) organiseert jaarlijks diverse workshops zodat tandartsen hun kennis en vaardigheden (verder) kunnen verdiepen. Deze workshops – die worden verzorgd door een team van zeer ervaren professionals – staan open voor zowel leden als niet-leden van de ANT. De aankomende workshops worden gebundeld in een folder. APPR is verantwoordelijk voor de vormgeving en productie van deze folder.

Proper Magazine 3, 2015

Voor deze editie van Proper Magazine waren te gast in Gent voor een rondleiding door de Feestenzone van de Gentse Feesten. Tien dagen lang in juli is het één groot feest, maar er wordt wel elke dag voor gezorgd dat de stad er proper uitziet. In deze editie van Proper Magazine leest u hoe de Stad Gent deze uitdaging aangaat.
Ook in de fabriek van producent Ecover, pionier op het gebied van ecologische was- en reinigingsproducten, kregen we een rondleiding. Ecover levert
inmiddels aan meer dan 39 landen, maar de basis van Ecover ligt in Malle. Daar worden niet alleen ‘groene’ schoonmaakmiddelen geproduceerd, ook de fabriek is volledig opgetrokken uit gerecyclede of herbruikbare materialen. Hoe dat precies zit, leest u in Proper Magazine 3.

Hieronder kunt u Proper Magazine 3 online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

PS 4, 2015

Met het thema Hospitality diverse artikelen waarbij gastvrijheid centraal staat. Zo is te lezen over het gastheerschap van Utrecht tijdens het grootste sportevenement ter wereld, de Tour de France. Met het streven om zaken als afvalophaling en toiletvoorzieningen kostenneutraal te organiseren en al het afval gescheiden in te zamelen stond Utrecht voor een grote uitdaging. En wat betekent hospitality nou écht? Puck Wilbers, senior adviseur bij Atir, geeft antwoord in het artikel dat is terug te lezen in PS 4.

Hieronder kunt u PS 4 online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Vexpansie 3, 2015

Vexpansie 3 is onlangs verschenen.

– Breaking news: Vexpan gastheer EPA Congres 2017!
– Nationaal Parkeercongres 2015 ‘Parking Matters’ – 8 oktober – ArenA
– Parkeren in ons brein
– Push & Pull: 16 redenen om actief parkeerbeleid te voeren

Hieronder kunt u Vexpansie online lezen. U kunt het blad ook schermvullend vergroten.

Glutenvrij Magazine 3, 2015

Heeft u veilige sojasauzen in de kast? Wanneer is een product eigenlijk gecertificeerd? En op welke wetenschappelijke doorbraak hoopt Spinoza-winnares en coeliakie-onderzoekster Cisca Wijmenga? U kunt het allemaal lezen in het Glutenvrij Magazine 3, 2015.

Speciaal voor leden en donateurs van de Nederlandse Coeliakie Vereniging verschijnt vier keer per jaar het Glutenvrij Magazine. APPR is verantwoordelijk voor de vormgeving.

Mari-Carmen van der Meulen Ráez

Medewerker opleidingen

Mari-Carmen is medewerker opleidingen en onder andere verantwoordelijk voor STEK examens

Vereniging Warmtepompen

Vereniging Warmtepompen (voorheen DHPA) speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. Onze leden dragen met hun warmtepompen sterk bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Rond de groeiende inzet van warmtepompsystemen spelen veel partijen een rol en is een diversiteit aan doelstellingen gemoeid. Doelstellingen op het terrein van o.m. geluid, bouw en politiek. Binnen de keten maken wij ons hard voor uw positie als leverancier of fabrikant van warmtepompen. Het doel: de integratie van warmtepompsystemen voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen met als einddoel reductie van CO2-emissie.

https://warmte-pompen.nl/

Voor de Vereinging Warmtepompen voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Beleids- en secretariële ondersteuning
 • Coördinatie alle activiteiten
 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen en technische commissie
 • Organisatie evenementen
 • Financiële en ledenadministratie
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Websitebeheer

AIA

Het administratiebureau Administratie Instemmingen Antenneconvenant (AIA) en voert in opdracht van de mobiele operators de rol van Teller uit zoals die is beschreven in artikel 5 van het Antenneconvenant d.d. 28 september 2010.

Het bureau AIA is een onafhankelijk ISO gecertificeerd administratiebureau en maakt onderdeel uit van Instituut voor Certificering, Examinering en Competentieregistratie.

Voor AIA voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Inplannen en afnemen van examens
 • Beschikbaar stellen van examen lokalen
 • Bijhouden van registers
 • Onafhankelijke telling voor Administratieve Instemming Antenneconvenant

www.administratieinstemmingenantenneconvenant.nl

De Raad

De Raad geeft nadere uitwerking aan de afspraken die in de cao ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van functiewaardering en regelingen ten aanzien van ziekteverzuim. Zij zorgt er voor dat alle werkgevers en werknemers geïnformeerd worden en blijven over wat er in de cao is afgesproken. De Raad heeft als doel werkgevers en werknemers te steunen, die samen werken aan de verbetering en professionalisering van hun branche.

Voor De Raad voert APPRHBB de volgende werkzaamheden uit:

 • Faciliteren en notuleren van vergaderingen
 • Financiële en deelnemersadministratie

www.bureau-deraad.nl