Start Leergang Besturen

2 dagdelen: 8 maart van 14:00 – 17:00 uur en 29 maart 2018 van 9:30 – 12:30 uur

Start leergang Besturen

Of u nu professioneel bestuurder bent of als vrijwilliger op een bestuurspositie bent aangeland:
Besturen is een vak. De Nederlandse wetgever eist immers steeds meer een behoorlijke taakvervulling; Het maakt daarbij in wezen niet uit of het nu een relatief kleine stichting of een grote beroepsorganisatie met landelijke dekking is; er worden eisen gesteld aan de taak- en rolvervulling van en door een bestuurder.

Doel
Doel van deze leergang is om u als bestuurder, voorzitter of toezichthouder inzicht te geven in de diverse aspecten die verbonden zijn met het vervullen van een bestuursfunctie van een rechtspersoon – stichting, vereniging e.d. – . Op deze wijze bent u in staat uw bestuursfunctie (nog) beter te vervullen en risico’s zo veel mogelijk te vermijden. Met andere woorden; U leert de tips en trucs om succesvol te zijn als bestuurder, valkuilen te herkennen en te vermijden en te voorkomen dat u struikelt, zowel zakelijk en privé.

De leergang besturen bestaat uit twee dagdelen van elk 3 uur .
Module 1:   8 maart 2018 van 14.00 – 17.00 uur, incl. borrel
Module 2: 29 maart 2018 van 09.30 – 12.30 uur,  incl. lunch

Module 1:   8 maart 2018 van 14.00 – 17.00 uur, incl. borrel
Deze middag zal vooral in gaan op het juridische kader opdat een ieder zich goed bewust is van de rechten maar ook plichten inclusief bijbehorende risico’s. De deelnemers krijgen na afloop een bestuursopdracht mee die bij module 2 wordt behandeld.

 • Wat is nu precies besturen
 • Het juridisch kader: relevante wet- en regelgeving plus aankomende nieuwe wetgeving, de statuten en het huishoudelijk reglement en interne en externe bestuursaansprakelijkheid
 • Actuele wetgeving: bv. de impact van de nieuwe privacywetgeving (AVG) en hoe ga je daar als bestuur en organisatie mee om?
 • Diverse soorten rechtspersonen: welke vorm is het meest geschikt om te gebruiken plus aandacht voor fusies en omzetting van rechtspersonen
 • Het bestuur als werkgever

Module 2: 29 maart 2018 van 09.30 – 12.30 uur, incl. lunch
Deze ochtend is vooral praktisch van aard en begint met het gezamenlijk bespreken van de Bestuursopdracht. Diverse aandachtsvelden worden interactief besproken en praktische kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Kern van dit deel is antwoord geven op de vraag: “hoe je het nou goed doet als bestuurder?”

 • Basisprincipes van verschillende bestuursmodellen: van amateurisme naar toenemende professionalisering en ondersteuning door professionals / bureau
 • Doelen stellen, resultaten boeken, risicomanagement, communicatie en hoe voer je een succesvolle lobby
 • Groepsprocessen (hoe werk je optimaal samen als bestuur, rol van de voorzitter)
 • Financiën voor niet-financieel ingewijden: hoe heb je als bestuur grip op de penningen en geef je op basis van de beschikbare gelden sturing aan de organisatie. Optioneel aspect is het omgaan met subsidies en bijbehorende verplichtingen
 • Rol voorzitter, het tonen van leiderschap door het bestuur en omgang met de achterban.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de Leergang Besturen heeft u een telefonisch intakegesprek met de cursusbegeleider. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de modules zoveel mogelijk rekening gehouden.

Doelgroep

 • De Leergang is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders van maatschappelijke organisaties. (beroepsvereniging, brancheorganisatie of andere belangenvereniging, stichting e.d).
 • Bestuurders op alle niveaus die de bestuurskennis willen opfrissen.

Investering
De kosten voor deze Leergang bedragen voor beide modules € 420,- per persoon exclusief BTW.
Dit is inclusief een lunch en/of aangeklede borrel met uw collega-bestuurders.
Na afloop van de leergang wordt u een certificaat uitgereikt.

Cursusbegeleider
lars hooning Bestuurscursus hooningconsultLars Hooning – partner van Hooning Consult – heeft een ruime ervaring in bestuur, management en public affairs en deelt deze kennis graag met u.

Op de vraag: “Weet u dan ook waar u mee te maken krijgt als u benoemd wordt als bestuurder of heeft u de ambitie om bestuurder te worden en wilt u goed voorbereid zijn” is deze leergang een juist antwoord.

 

U kunt zich hier aanmelden voor de lunchbijeenkomst.